Sökning: "Martin Chemnitz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martin Chemnitz.

  1. 1. Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie i Martin Chemnitz' Augustinusreception

    Detta är en avhandling från Din Bok, Västra Hamngatan 21, S-411 17 Göteborg

    Författare :Torbjörn Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General; Augustine; Martin Chemnitz; Luther; Melanchthon; Scripture; tradition; free will; justification; reformation; lutheran orthodoxy; church fathers; sola scriptura; sola fide; systematisk och praktisk ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reformationens budskap brukar karakteriseras med hjälp av några "allena": Kristus allena, tron allena, nåden allena och Skriften allena. I denna studie undersöks hur Martin Chemnitz (1522-86) behandlar dessa teman och hur han sätter dem i relation till Augustinus teologi. LÄS MER