Sökning: "age"

Visar resultat 1 - 5 av 6144 avhandlingar innehållade ordet age.

 1. 1. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Lövgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 2. 2. Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder Farm Structures in Halland in the Bronze Age and Early Iron Age

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jörgen Streiffert; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; household organization; three-aisled house; house plan; dwelling house; room formation; dwelling room; utility section; hearths; pits; Bronze-Age; Pre-Roman Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Viking Age; Middle Ages; Halland;

  Sammanfattning : The dissertation Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder consists of two separate parts. One is the licentiate thesis På gården from 1999 while the other is a supplementary part entitled Boningshusets rumsbildningar. LÄS MER

 3. 3. Ålder och arbete : Föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms Universitet

  Författare :Ingrid Johansson; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageism; age barriers; age discrimination; attitudes toward work; competence; employee; job advertisement; leadership; middle-aged; recruitment; unemployed; work; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses conceptions and experiences of the significance of being middle-aged in working life. Its main goal has been the identification and increased understanding of various aspects of the significance of age.The main study is based on interviews with 24 people, 12 men and 12 women, aged 45-54 years. LÄS MER

 4. 4. Targeting Non-obvious Errors in Death Certificates

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Age Johansson; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Social medicine; Cause of death; Death certificates; Medical records; Mortality statistics; Quality control; Medical record linkage; Socialmedicin;

  Sammanfattning : Mortality statistics are much used although their accuracy is often questioned. Producers of mortality statistics check for errors in death certification but current methods only capture obvious mistakes. This thesis investigates whether non-obvious errors can be found by linking death certificates to hospital discharge data. LÄS MER

 5. 5. Kvinna i ålderskodad värld : Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Clary Krekula; Karlstads universitet.; Uppsala universitet.; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; Social Work; Social omsorgsvetenskap; Kvinna Ålderskodad Värld Äldre Kvinnor; Social psychology; age code; age discourses; body images; body paradox; chronological age; gender; intersectionality; old women; subjective age; gerontology; social gerontology; identity; social psychology; women´s studies; Socialpsykologi; Sociologi; Sociology; åldrande; åldersidentitet; kvinnors åldrande;

  Sammanfattning : By exploring identity processes during women’s life course, this study aims at broadening the theoretical framework concerning the intersection of age and gender. Two fundamental questions are posed: (1) how do identity processes appear when an age perspective is added, and (2) how can women’s narratives about old age be understood from the social psychological identity perspective? The study is based on individual qualitative interviews with women aged 75+, which were preceded by focus group interviews. LÄS MER