Sökning: "age"

Visar resultat 1 - 5 av 6540 avhandlingar innehållade ordet age.

 1. 1. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 2. 2. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 3. 3. Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder Farm Structures in Halland in the Bronze Age and Early Iron Age

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Jörgen Streiffert; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; household organization; three-aisled house; house plan; dwelling house; room formation; dwelling room; utility section; hearths; pits; Bronze-Age; Pre-Roman Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Viking Age; Middle Ages; Halland;

  Sammanfattning : The dissertation Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder consists of two separate parts. One is the licentiate thesis På gården from 1999 while the other is a supplementary part entitled Boningshusets rumsbildningar. LÄS MER

 4. 4. "Jag har alla åldrar i mig!" En studie om ålderns betydelser i kulturaktiviteter avsedda för barn, ungdomar och pensionärer

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Natalie Davet; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical age studies; childhood; youth; ageing; culture; intergenerational; power; age-categorization; position; age-coding; doing age; age-organization; unmarked adulthood;

  Sammanfattning : This study investigates the production of age in three state-funded intergenerational projects, intended to increase age integration between young and old citizens. The main aim of the study is to contribute to the production of knowledge about age as a social category and power system. LÄS MER

 5. 5. Ålder och arbete : Föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms Universitet

  Författare :Ingrid Johansson; Siv Their; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageism; age barriers; age discrimination; attitudes toward work; competence; employee; job advertisement; leadership; middle-aged; recruitment; unemployed; work; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses conceptions and experiences of the significance of being middle-aged in working life. Its main goal has been the identification and increased understanding of various aspects of the significance of age.The main study is based on interviews with 24 people, 12 men and 12 women, aged 45-54 years. LÄS MER