Sökning: "Ingrid Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Ingrid Johansson.

 1. 1. Delirium hos äldre patienter som vårdas på sjukhus : identifiering av symtom, tecken och riskfaktorer samt journalförda vårdåtgärder

  Författare :Yvonne A. Johansson; Elisabeth Kenne Sarenmalm; Ingrid Bergh; Iréne Ericsson; Catharina Gillsjö; Linda Johansson; Eva Brink; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bedömningsinstrument; delirium; demens; kognitiv funktionsnedsättning; patientsäkerhet; personcentrerad vård; riskfaktorer; skörhet; symtom; tecken; välbefinnande;

  Sammanfattning : I samband med sjukhusvård kan äldre patienter riskera försämrad hälsa, inklusive delirium. Delirium, som är vanligt hos äldre patienter på sjukhus, är ett akut och allvarligt tillstånd med svåra konsekvenser för såväl patienten som för närstående, vårdpersonal och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Simulation Studies of Impact of Heavy-Duty Vehicle Platoons on Road Traffic and Fuel Consumption

  Författare :Ingrid Johansson; Xiaoliang Ma; Wilco Burghout; Henrik Pettersson; Xiaobo Qu; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; heavy-duty vehicle platooning; microscopic traffic simulation; intelligent transport systems; optimal control; longitudinal cruise control; fuel economy; Transportvetenskap; Transport Science;

  Sammanfattning : The demand for road freight transport continues to grow with the growing economy, resulting in increased fossil fuel consumption and emissions. At the same time, the fossil fuel use needs to decrease substantially to counteract the ongoing global warming. LÄS MER

 3. 3. Ålder och arbete : Föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän

  Författare :Ingrid Johansson; Siv Their; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageism; age barriers; age discrimination; attitudes toward work; competence; employee; job advertisement; leadership; middle-aged; recruitment; unemployed; work; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses conceptions and experiences of the significance of being middle-aged in working life. Its main goal has been the identification and increased understanding of various aspects of the significance of age.The main study is based on interviews with 24 people, 12 men and 12 women, aged 45-54 years. LÄS MER

 4. 4. Simulation Studies for Improved Efficiency in Road and Rail Freight Transports

  Författare :Ingrid Johansson; Markus Bohlin; Oskar Fröidh; Behzad Kordnejad; Carl-William Palmqvist; C. Tyler Dick; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; heavy-duty vehicle platooning; road traffic simulation; intelligent transport systems; optimal control; longitudinal cruise control; fuel economy; railway traffic simulation; microscopic simulation; macroscopic simulation; freight trains; early departures; capacity; railway stations; strategic planning; timetable compression; UIC Code 406; Transportsystem; Transport Systems;

  Sammanfattning : The demand for road and rail freight transport continues to grow with the expanding economy, while the climate crisis requires reduction in greenhouse gas emissions. Therefore, tools and solutions for reducing fossil fuel use and enabling more efficient use of infrastructure are needed. LÄS MER

 5. 5. Theoretical understanding of the coping approaches and social support experiences of relatives of critically ill patients during the intensive care unit stay and the recovery period at home

  Författare :Ingrid Johansson; Fridlund Bengt; Cathrine Hildingh; Bodil Wilde; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; coping; critical care; family; models; qualitative methods; social support; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Relatives may experience a difficult and demanding situation when the patient is critically ill. During the period in the intensive care unit (ICU), the relatives may be subject to strong emotions of an existential nature, and the situation may involve several stressors as a result of changed roles, responsibilities and routines. LÄS MER