Sökning: "M Magasin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden M Magasin.

 1. 1. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 2. 2. "Godis för kropp och själ" : Välbefinnande och vardagsandlighet i tre svenska kvinnotidningar

  Författare :Anneli Winell; Mia Lövheim; Anders Sjöborg; Pål Repstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :women s magazines; everyday religion; spirituality; religious change; deregulation of religion; mediatization; individualization; commersialisation; glossy-feminism ; equality; yoga; meditation; structure and agency; content analysis; reception study; Sweden; Sociology of Religion; Religionssociologi;

  Sammanfattning : This thesis analyses discourses on health and wellbeing in three Swedish lifestyle magazines for women, Amelia, Tara and M-magasin, and how readers of these magazines reflect on and negotiate the values and identities presented in them. The aim of the thesis is to contribute to increased knowledge about mediatized religion, directed to women by commercial women's magazines on a secular market, and how this religion is presented, perceived and used as a resource for women's wellbeing, lifestyle and identity. LÄS MER