Sökning: "semantik"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet semantik.

 1. 1. Kausalitet och semantik : Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi

  Författare :Ulf Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Analogical reasoning in science education : - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  Författare :Jesper Haglund; Helge Strömdahl; Konrad Schönborn; Roland Kjellander; Kevin Dunbar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Sammanfattning : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. LÄS MER

 3. 3. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Författare :Fred Andersson; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : The title of this thesis translates as "Elis Eriksson: Objects and Signs" and concerns the life and work of the Swedish artist Elis Eriksson (1906-2006) as analysed from a semiotic point of view. The semiotic theory applied in the thesis is to be regarded as a theory of cultural semiotics or socio-semiotics, explicitly critical towards the rigid application of linguistic models so often associated with semiotic studies in the human sciences. LÄS MER

 4. 4. Adfulgente gratia divina, et consentiente ampl. fault. philos. in reg. acad. Upsal. verborum apud Ebræos significatus publicæ censuræ modeste subjiciunt Petrus Arosenius ... atque Johannes Milenius, Westmanni, in audit. Car. Maij. [sic] d. XVI Decemb. a. MDCCXLIX. h. a. m. s

  Författare :Petrus Arosenius; Johannes Milenius; Petrus Arosenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hebrew language; Semantics; Hebrew language; Semantics; Hebreiska språket; Semantik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Case in Icelandic : A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach

  Författare :Johanna Barddal; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages and literature; Development of th; Scandinavian Linguistics; Spoken vs. Written Icelandic; Usage-based Model; Construction Grammar; Borrowings; Neologism; Type Frequency; Productivity; Argument Structure; Thematic Roles; Syntactic functions; Icelandic; Morphological Case; Nordiska språk språk och litteratur ; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses the question of what the function of morphological case is in Icelandic. The working hypotheses of this book is that morphological case is a multifunctional category. LÄS MER