Sökning: "semantik"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet semantik.

 1. 1. Kausalitet och semantik : Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis. Nordistica Gothoburgensia

  Författare :Ulf Ottosson; Karlstads universitet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. If I can taste it, I want it... sensory marketing in grocery retail stores

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Johan Swahn; Örebro universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER

 3. 3. Analogical reasoning in science education - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jesper Haglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Sammanfattning : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. LÄS MER

 4. 4. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Fred Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar konstnären Elis Erikssons liv och verk ur ett semiotiskt perspektiv. Den semiotiska teori som appliceras i avhandlingen ska ses som en kultursemiotisk eller sociosemiotisk teori. LÄS MER

 5. 5. Adfulgente gratia divina, et consentiente ampl. fault. philos. in reg. acad. Upsal. verborum apud Ebræos significatus publicæ censuræ modeste subjiciunt Petrus Arosenius ... atque Johannes Milenius, Westmanni, in audit. Car. Maij. [sic] d. XVI Decemb. a. MDCCXLIX. h. a. m. s

  Detta är en avhandling från Holmiæ, typis Laurentii Salvii 1749

  Författare :Petrus Arosenius; Uppsala universitet.; [1749]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hebrew language; Semantics; Hebrew language; Semantics; Hebreiska språket; Semantik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER