Sökning: "medelålder"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet medelålder.

 1. 1. En tillvaro av utanförskap En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Britt Bäckström; Karin Sundin; Kenneth Asplund; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; familj; fenomenologisk hermeneutik; kvalitativ innehållsanalys; lidande; makar; medelålder; närstående; relation; sorg; stroke.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Ett övergripande syfte med avhandling var att belysa den levda erfarenheten av att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke för första gången och studera de närståendes erfarenheter av förändringen över tid under det första året efter utskrivning till hemmet, samt att belysa innebörden av medelålders makars levda erfarenhet av relationen till en partner som insjuknat i stroke; under det första året. Avhandlingen omfattar 4 delstudier (I-IV) som sammantaget utgör en longitudinell studie. LÄS MER

 2. 2. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 3. 3. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 4. 4. Risk faktors for fracture in middle-aged men and women

  Detta är en avhandling från Clinical and Molecular Osteoporosis Research Unit, Clinical Sciences, Malmö

  Författare :Anna H Holmberg; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; risk factors; women; men; middle age; low-energy fracture; diabetes; mental health; hyperglycaemia; Public health; Folkhälsa; epidemiology; Prospective cohort study; epidemiologi;

  Sammanfattning : The number of fractures is increasing worldwide, and fractures frequently cause long-term disability, impaired quality of life and sometimes death. The Malmö Preventive Project, a population-based, prospective study, consisting of 22 444 men, mean age 44 and 10 902 women, mean age 50 years, provides data for evaluation of common public health conditions, such as fracture and diabetes. LÄS MER

 5. 5. Morbidity and mortality among foreign-born Swedes

  Detta är en avhandling från Department of Health Sciences, Lund University

  Författare :Björn Albin; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gerontology; edidemiology; public health; longitudinal study; health care utilisation; causes of death; mortality; Sweden; transients and migrants; Gerontologi;

  Sammanfattning : Aims: The general aim of this thesis was to describe and compare the group of foreign-born persons living in Sweden and native Swedes with regard to health development over time, thus studying the influence of migration on health. Methods: All four studies are based on data from Statistics Sweden (SCB) and the National Board of Health and Welfare, Centre for Epidemiology covering the period 1970?1999. LÄS MER