Sökning: "socialgerontologi"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet socialgerontologi.

 1. 1. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Lövgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 2. 2. Våra äldre Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Nilsson; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 3. 3. Att åldras

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Uppsala

  Författare :Lars Tornstam; Uppsala universitet.; [1973]
  Nyckelord :Socialgerontologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ageing and Caring as Couples with Disabilities

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cristina Joy Torgé; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; physical disability; ageing; older couples; conjoint interviews; Omsorg; funktionshinder; åldrande; äldre par; parintervjuer;

  Sammanfattning : Gerontologin och omsorgsforskningen beskriver oftast äldre och personer med funktionshinder som mottagare av omsorg från yngre personer eller personer utan funktionshinder. Denna avhandling studerar däremot det omsorgsarbete som utförs av äldre personer med fysiska funktionshinder. LÄS MER