Sökning: "doing age"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden doing age.

 1. 1. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 2. 2. "Jag har alla åldrar i mig!" : En studie om ålderns betydelser i kulturaktiviteter avsedda för barn, ungdomar och pensionärer

  Författare :Natalie Davet; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; critical age studies; childhood; youth; ageing; culture; intergenerational; power; age-categorization; position; age-coding; doing age; age-organization; unmarked adulthood;

  Sammanfattning : This study investigates the production of age in three state-funded intergenerational projects, intended to increase age integration between young and old citizens. The main aim of the study is to contribute to the production of knowledge about age as a social category and power system. LÄS MER

 3. 3. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det : Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Författare :Jenny Bengtsson; Eva Reimers; Lena Martinsson.; Fanny Ambjörnsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. The decline of choreography and its movement : a body's (path)way

  Författare :Paz Rojo; Chrysa Parkinson; Victoria Pérez Royo; Noémie Salomon; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Dance; withdrawal; no-future; destitution; gap; eclipse; crisis; body of dance; extra; Gerry; anonymity; bloom; whatever; impersonal; pre-individual; impossible; not-yet produced potentiality; path way; raw fact material signification; practical matter; reading apparatus; perceiving-receiving; preparation; before the beforehand; beginning : end; use; continuity; what s happening; doing; texture; articulation; density; volume; common surface; outside; out-side-ing; choreography; movement; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : This doctoral artistic research project addresses the possibility of a dance withdrawn from that neoliberal scheme accordingto which self-performance, entrepreneurship and the production of subjectivity rule. Taking as a starting point the dissident corporealities that have emerged in the last fifty years in Western contemporary experimental dance; the project involvesaesthetic, philosophical and socio-political perspectives, carried out on choreographic, performative, textual, audiovisual, curatorial and discursive media. LÄS MER

 5. 5. Delaktig (även) på äldre dar : Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

  Författare :Ida Kåhlin; Jan-Erik Hagberg; Anette Kjellberg; Annika Taghizadeh Larsson; Anders Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Old people; ageing; intellectual disability; participation; group home; Äldre; åldrande; intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; gruppbostad;

  Sammanfattning : Participation of people in all ages is one of the main goals in Swedish disability policy. Despite this, ageing and becoming old with intellectual disability has been given very little attention in policy documents and guidelines regarding support and service provided for this group. LÄS MER