Sökning: "middle age"

Visar resultat 1 - 5 av 398 avhandlingar innehållade orden middle age.

 1. 1. Ålder och arbete : Föreställningar om ålderns betydelse för medelålders tjänstemän

  Författare :Ingrid Johansson; Siv Their; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageism; age barriers; age discrimination; attitudes toward work; competence; employee; job advertisement; leadership; middle-aged; recruitment; unemployed; work; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation addresses conceptions and experiences of the significance of being middle-aged in working life. Its main goal has been the identification and increased understanding of various aspects of the significance of age.The main study is based on interviews with 24 people, 12 men and 12 women, aged 45-54 years. LÄS MER

 2. 2. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 3. 3. Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder : Farm Structures in Halland in the Bronze Age and Early Iron Age

  Författare :Jörgen Streiffert; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; household organization; three-aisled house; house plan; dwelling house; room formation; dwelling room; utility section; hearths; pits; Bronze-Age; Pre-Roman Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Viking Age; Middle Ages; Halland;

  Sammanfattning : The dissertation Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder consists of two separate parts. One is the licentiate thesis På gården from 1999 while the other is a supplementary part entitled Boningshusets rumsbildningar. LÄS MER

 4. 4. Kommer tid kommer tillit? : Unga vuxnas och medelålders erfarenheter

  Författare :Julia Grosse; Lars Svedberg; Stig Elofsson; Margareta Bäck-Wiklund; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trust; Concepts; Sweden; Human life cycle; Young adults; Middle-aged persons; Age groups; Social capital; Tillit; Begrepp; Sverige; Livslopp; Unga vuxna; Medelålders; Åldersgrupper; Socialt kapital; Förtroende; Värderingar; Socialpsykologi; Social work; Socialt arbete; Sociology; Sociologi; trust; concepts; human life cycle; young adults; middle-aged persons; age groups; social capital; begrepp; livslopp; unga vuxna; medelålders; åldersgrupper; socialt kapital; förtroende; värderingar; socialpsykologi; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered a high trust society, research on this topic is primarily based on a few standardized survey questions. It is also known that there is a robust pattern of less trustful young people compared to older ones. Still, a satisfactory explanation of this fact is lacking. LÄS MER

 5. 5. När kroppen sätter gränser : En studie om att leva med hjärtsvikt i medelåldern

  Författare :Lena Nordgren; Ingegerd Fagerberg; Margareta Asp; Anna Strömberg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; heart failure; middle age; phenomenology; caring sciences; hjärtsvikt; medelåldern; fenomenologi; vårdvetenskap; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing; vårdvetenskap; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis was to describe the meaning of living with heart failure as a middle-aged person. In particular, the relation between the persons’ life-situations and formal care was explored. An additional aim was to uncover the meaning of support as experienced by people living with heart failure in middle age. LÄS MER