Sökning: "Socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 347 avhandlingar innehållade ordet Socialpsykologi.

 1. 1. Perspectives of ethnic group attributions

  Författare :Ivars Austers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; Stereotypes Social psychology ; Grupper; Socialpsykologi; Etnicitet; Stereotyper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I kraftfältet kring handikapp : moralpositioneringar och teori om social positionering

  Författare :Thomas Åström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med funktionsnedsättning; filosofi; Funktionshinder; teori; Grundad teori; Funktionshinderbedömning; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Socioekonomisk differentiering i grundskolan : Socio-economic differentiation in comprehensive schools

  Författare :Lars Lundman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Differentiering i utbildningen; Skolans socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barns relationer i våldets närhet : Respons, positioner och möjligheten till barns röst

  Författare :Nina Åkerlund; Lucas Gottzén; Linn Sandberg; Elisabet Näsman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; children’s voices; intimate partner violence; violence-exposed children; responses; positions; barns röster; våld i nära relation; barn som upplever våld; respons;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att utforska barns perspektiv på respons i samband med att de upplever våld i nära relation. Särskild betoning ligger på barnens egna, deras syskons, mor- och farföräldrars och andra vuxnas handlingar och reaktioner. LÄS MER

 5. 5. Looking good : a study of gendered body ideals among young people

  Författare :Carita Bengs; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; body ideals; young people; gender; consumer culture; ideal images; advertising; mass; Kroppskultur; Kroppsuppfattning; Ungdomar;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to study how social and cultural norms regarding body and appearance are perceived and interpreted by young people. This is done by studying both how these perceptions affect young people and how the body is controlled and altered through practices such as dieting, exercise, plastic surgery and the use of steroids. LÄS MER