Sökning: "Socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 319 avhandlingar innehållade ordet Socialpsykologi.

 1. 1. Perspectives of ethnic group attributions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Ivars Austers; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; Stereotypes Social psychology ; Grupper; Socialpsykologi; Etnicitet; Stereotyper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I kraftfältet kring handikapp : moralpositioneringar och teori om social positionering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Thomas Åström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med funktionsnedsättning; filosofi; Funktionshinder; teori; Grundad teori; Funktionshinderbedömning; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Socioekonomisk differentiering i grundskolan : Socio-economic differentiation in comprehensive schools

  Detta är en avhandling från Lund : Liber Läromedel/Gleerup

  Författare :Lars Lundman; Stockholms universitet.; [1979]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Differentiering i utbildningen; Skolans socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Looking good a study of gendered body ideals among young people

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Carita Bengs; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; body ideals; young people; gender; consumer culture; ideal images; advertising; mass; Kroppskultur; Kroppsuppfattning; Ungdomar;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to study how social and cultural norms regarding body and appearance are perceived and interpreted by young people. This is done by studying both how these perceptions affect young people and how the body is controlled and altered through practices such as dieting, exercise, plastic surgery and the use of steroids. LÄS MER

 5. 5. Legitimacy Work Managing Sick Leave Legitimacy in Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Flinkfeldt; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; legitimation; legitimacy-in-action; sick leave; sickness absence; sick role; Sweden; social insurance; sickness benefit; conversation analysis; discursive psychology; ethnomethodology; membership categorization analysis; institutional talk; categories; moral work; social interaction; talk-in-interaction; text-in-interaction; meetings; online forums; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis studies how sick leave legitimacy is managed in interaction and develops an empirically driven conceptualization of ‘legitimacy work’. The thesis applies an ethnomethodological framework that draws on conversation analysis, discursive psychology, and membership categorization analysis. LÄS MER