Sökning: "Anette Göthlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anette Göthlund.

  1. 1. Bilder av tonårsflickor : Om estetik och identitetsarbete

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Anette Göthlund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Estetik; estetisk praktik; modernitet; tonårsflickor; identitetsarbete; kön; självbild; självpresentation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : Avhandlingen är en etnografiskt inspirerad studie som genom deltagande observation och intervjuer har studerat nio stycken femton/sexton-åriga flickor under drygt ett års tid. Studien handlar om tonårsflickornas identitetsarbete, med fokus på de estetiska intryck och uttrycksformer som man kan identifiera i samband med denna process. LÄS MER