Sökning: "populärpress"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet populärpress.

 1. 1. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 2. 2. Beauty Box : Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige

  Författare :Therése Andersson; Astrid Söderbergh-Widding; Ann-Kristin Wallengren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Filmstjärnor; mode; make-up; skönhet; performans; teknologier; genuskonstruktion; modernitet; reception; transnationella relationer; populärpress; Filmjournalen; reklam; konsumism; emancipation; individualitet; fysionomi; Film; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : The object of this dissertation is the relationship between film, fashion and beauty concerning different understandings of femininity, with reference to the establishment of the star system and the making of celebrity culture, and how these were expressed through magazines and commercial ads in early 20th century Sweden. The period of time framing the discussion, from fin-de-siècle and onwards with specific focus on the 1920s and 1930s, corresponds to the course of publication of the Swedish magazine Filmjournalen. LÄS MER

 3. 3. Managementmoden och popularitetssvängningar - En studie av Lean-konceptet i svensk populärpress 1990-2008

  Författare :Elin Larsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management fashion; lean; waves of popularity; print-media indicators; popular press; content analysis; design; rhetoric; diffusion;

  Sammanfattning : This study takes its departure from an observation of a lifecycle pattern of the Lean concept in Swedish print-media that diverged from the typical bell-shaped pattern of manage-ment fashion lifecycles identified in previous research. A full bell-shaped lifecycle pattern was identified for the period of 1990-1997. LÄS MER