Sökning: "Koselleck"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet Koselleck.

 1. 1. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :ERIK BODENSTEN; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : Denna avhandling studerar den moraliska konfliktlinje som genomsyrade den frihetstida politiken åren kring 1740 och som strukturerade politiken enligt en särskilt moralpolitisk logik. Logiken hade sin grund i dels samhällsordningens absoluta och normativt oföränderliga karaktär, dels ett antal djupa förmoderna erfarenheter av och förväntningar på människan som oförmögen att hantera sin fördärvade natur. LÄS MER

 2. 2. Exilens dilemma: att stanna eller att återvända : Beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück och räddades till Sverige 1945-1947

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Wirginia Bogatic; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Life story; macro level; micro level; meso level; Koselleck; realm of experience; expectations; Poland; women; surviving; concentration camp; Ravensbrück; collective memory; sociological generation; identity; migration; exile; refugees; World War II; rescue operation; oral history; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis is about the intersection of great narratives and individual decisions. In the intersection, the dilemma of exile is discussed: to remain in exile or return to one’s homeland. LÄS MER

 3. 3. In Search of Caravans Lost . Iranian Intellectuals and Nationalist Discourse in the Inter-War Years

  Detta är en avhandling från Rouzbeh Parsi

  Författare :Rouzbeh Parsi; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Europe; historical sociology; discourse theory; modernity; Iran; education; gender; Koselleck; secularism; journals; intellectuals; Foucault; nationalism; conceptual history; Skinner; Rüsen;

  Sammanfattning : This dissertation examines the characteristics of Iranian nationalist discourse between the World Wars. By looking at texts of intellectuals, men and women, published in three journals (Iranshahr, Name-ye Farangestan, and Ayandeh) in the 1920s this study maps the content of nationalist discourse and to what extent this discourse allows for dissonance. LÄS MER

 4. 4. Black males and white masculinity in four Renaissance tragedies of blood

  Detta är en avhandling från Rouzbeh Parsi

  Författare :Anna Fåhraeus; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; drama; Shakespeare; Rowley; Rawlins; revenge play; masculinity; Renaissance; tragedies of blood; blackness; whiteness; race; discourse; Faucoult; Koselleck; honour; ambition; sarcasm;

  Sammanfattning : The aim of this study is to look at how the black North African man is repre-sented in relation to white men in four Renaissance tragedies of blood: Shake-speare’s Titus Andronicus, the multi-authored Lust’s Dominion, William Rowley’s All’s Lost by Lust, and Thomas Rawlins’ The Rebellion. While previous studies have traced the most common racist tropes in 16th and 17th century lit-erature, such as the demonization trope and the animality trope (e. LÄS MER

 5. 5. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Anna Nilsson Hammar; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER