Sökning: "offentlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet offentlighet.

 1. 1. Formering för offentlighet Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lovisa af Petersens; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; women conferences; women’s movement; gender; public sphere; private sphere; modernity; internationalism; National Council of Women of Sweden; International Council of Women;

  Sammanfattning : The thesis considers three women conferences arranged by the National Council of Women of Sweden (NCWS) in Stockholm at the turn of the 20th century. NCWS was a branch of the International Council of Women and at its height it was an umbrella-organisation for about forty Swedish women organisations. LÄS MER

 2. 2. Pamfletter! : En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Anna W Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; legitimation; pamphlets; discursive practice; discourse history; public sphere; political debate; ironi; irrationalisering; rationalisering; delegitimering; legitimering; 1809; 1769; diskursiv praktik; pamfletter; politisk debatt; offentlighet; diskurshistoria; delegitimation; rationalisation; irrationalisation; irony;

  Sammanfattning : This thesis discusses argumentative strategies for legitimation and delegitimation in political pamphlets published in 1769 and in 1809–1810, each period representing the onset of democracy and freedom of the press. The aim of the study is twofold. LÄS MER

 3. 3. Frihetstidens politiska praktik : Nätverk och offentlighet 1746–1766

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Patrik Winton; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :History; Sweden 1719-1772; Age of Liberty; Bank of Sweden; public debt; parliamentary systems; clergy; bishops; vicars; chaplains; nobility; burghers; political organization; mobilization; political elite; social networks; social exchange; trust; sociability; patronage; family; friendship; patron-client relationships; public opinion; public sphere; political radicalization; Historia;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the organization of political practice in Sweden 1746–1766. It focuses on the clergy and how they mobilized political activities before and during the meetings of the Diet. LÄS MER

 4. 4. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :ERIK BODENSTEN; [2016-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : This thesis examines the moral conflict permeating the politics of Sweden’s Age of Liberty around 1740 – a conflict that also structured the politics of the time in relation to a particular political logic based on moral. This logic was based on the absolute and normatively immutable nature of the social order, but also on a number of deep pre-modern experiences and expectations of man as unable to overcome his corrupt nature. LÄS MER

 5. 5. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Detta är en avhandling från Retorikförlaget

  Författare :Tommy Bruhn; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : This thesis is an inquiry into rhetorical ambiguity as a property of utterances addressing composite, heterogeneous audiences. The purpose is to develop conceptual tools to analyse ambiguous communicative acts for the outcomes they make possible. LÄS MER