Sökning: "offentlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet offentlighet.

 1. 1. Formering för offentlighet Kvinnokonferenser och Svenska Kvinnornas Nationalförbund kring sekelskiftet 1900

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lovisa af Petersens; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; women conferences; women’s movement; gender; public sphere; private sphere; modernity; internationalism; National Council of Women of Sweden; International Council of Women;

  Sammanfattning : The thesis considers three women conferences arranged by the National Council of Women of Sweden (NCWS) in Stockholm at the turn of the 20th century. NCWS was a branch of the International Council of Women and at its height it was an umbrella-organisation for about forty Swedish women organisations. LÄS MER

 2. 2. Pamfletter! : En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Anna W Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; legitimation; pamphlets; discursive practice; discourse history; public sphere; political debate; ironi; irrationalisering; rationalisering; delegitimering; legitimering; 1809; 1769; diskursiv praktik; pamfletter; politisk debatt; offentlighet; diskurshistoria; delegitimation; rationalisation; irrationalisation; irony;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling undersöks argumentationsstrategier för att legitimera eller delegitimera en sak eller person i Sveriges tidiga politiska debatt i pamfletter. Det empiriska syftet med är att undersöka det politiska språket i den framväxande politiska offentligheten, med fokus på år 1769 och 1809-1810. LÄS MER

 3. 3. Frihetstidens politiska praktik : Nätverk och offentlighet 1746–1766

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Patrik Winton; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :History; Sweden 1719-1772; Age of Liberty; Bank of Sweden; public debt; parliamentary systems; clergy; bishops; vicars; chaplains; nobility; burghers; political organization; mobilization; political elite; social networks; social exchange; trust; sociability; patronage; family; friendship; patron-client relationships; public opinion; public sphere; political radicalization; Historia;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the organization of political practice in Sweden 1746–1766. It focuses on the clergy and how they mobilized political activities before and during the meetings of the Diet. LÄS MER

 4. 4. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :ERIK BODENSTEN; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : Denna avhandling studerar den moraliska konfliktlinje som genomsyrade den frihetstida politiken åren kring 1740 och som strukturerade politiken enligt en särskilt moralpolitisk logik. Logiken hade sin grund i dels samhällsordningens absoluta och normativt oföränderliga karaktär, dels ett antal djupa förmoderna erfarenheter av och förväntningar på människan som oförmögen att hantera sin fördärvade natur. LÄS MER

 5. 5. Delade meningar : Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

  Detta är en avhandling från Retorikförlaget

  Författare :Tommy Bruhn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; dialogik; flertydighet; ambiguitet; sammansatt publik; pluralism; dissensus; amfiboli; offentlighet; epideiktisk retorik; partiförnyelse; demokratiskt ledarskap; vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt; rhetoric; dialogical; ambiguity; composite audience; pluralism; dissensus; stylistics; amphiboly; public rhetoric; epideictic rhetoric; party reform; democratic leadership; Vänsterpartiet; Lars Werner; moderaterna; Fredrik Reinfeldt;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan möjliggöra. LÄS MER