Sökning: "begreppshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet begreppshistoria.

 1. 1. Omvänt perspektiv i bildkonst och kontrovers : En kritisk begreppshistoria från det gångna seklet

  Författare :Kurt Wolmar Nyberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archive studies; perspektivanalys; omvänt perspektiv; estetik; bildrum; stil; begreppshistoria; perception; Oskar; Arkivvetenskap; Other humanities and religion; Övrig humaniora och religionsvetenskap; Aesthetics; estetik;

  Sammanfattning : Throughout the past century the concept of an inverted perspective, understood as a stylistic trait in Late Classical, Byzantine and Medieval art, has been at the centre of a controversy. The dissertation aims at giving a favourable presentation of "inverted perspective" as a critical concept with a fairly well-defined frame of reference, although efforts to make such a definition a reductionist, fixed meaning tied to a stable system of Geometrical optics will be regarded as unnecessary. LÄS MER

 2. 2. ”De två kulturerna” flyttar hemifrån : C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005

  Författare :Emma Eldelin; Martin Kylhammar; Boel Berner; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; “the two cultures”; C.P. Snow; Bildung; education; culture; science; Conceptual History; recontextualization of ideas; contemporary history; Sweden; ”de två kulturerna”; C.P. Snow; bildning; utbildning; kultur; vetenskap; begreppshistoria; idéers rekontextualiseringar; samtidshistoria; Sverige; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : I denna avhandling diskuteras hur begreppet ”de två kulturerna”, ursprungligen formulerat av den brittiske författaren, administratören och före detta naturvetenskapsmannen C.P. Snow, tolkades och användes i svensk idédebatt 1959–2005. LÄS MER

 3. 3. The Old, the New and the Unknown : The continents and the making of geographical knowledge in seventeenth-century Sweden

  Författare :Charlotta Forss; Mats Hallenberg; Henrik Ågren; Kristiina Savin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; historical geography; Ottoman Empire; colonial America; conceptual history; history of knowledge; history of cartography; history of science; religious geography; early modern history; historisk geografi; kartografi; begreppshistoria; kunskapshistoria; Osmanska riket; vetenskapshistoria; religiös geografi; tidigmodern historia; det koloniala Amerika; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis investigates early modern ways of looking at the world through an analysis of what the continents meant in three settings of knowledge making in seventeenth-century Sweden. Combining text, maps and images, the thesis analyses the meaning of the continents in, first, early modern scholarly ‘geography’, second, accounts of journeys to the Ottoman Empire and, third, accounts of journeys to the colony New Sweden. LÄS MER

 4. 4. Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Författare :Anna Friberg; Svenbjörn Kilander; Jonas Harvard; Henrik Björck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER

 5. 5. Lärlingsfrågan : Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917

  Författare :Sandra Hellstrand; Pernilla Jonsson; Christian H. Jørgensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; apprenticeship; apprentice; institutions; institutional change; educational history; Sweden; vocational education and training; crafts; industry; economics; human capital; on-the-job training; 1890-1917; conceptual history; trade; occupation; vocation; class; estate; employer; producer; master craftsman; lärlingsutbildning; lärlingsfrågan; lärling; utbildningshistoria; yrkesutbildning; institutioner; institutionell förändring; nationalekonomi; humankapital; ekonomiska föreställningar; begreppshistoria; yrke; fack; klass; stånd; mästare; idkare; arbetsgivare; 1890-1917; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The turn of the 20th century was a formative period of industrialisation and class formation, and a key period in the development of European systems of vocational education and training. At that time, apprenticeship training was frequently debated in Sweden, just as it was in many other parts of Europe. LÄS MER