Sökning: "expectations"

Visar resultat 1 - 5 av 989 avhandlingar innehållade ordet expectations.

 1. 1. Measuring expectations

  Författare :David Kjellberg; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Essays in Empirical Expectations

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Daniel Ekeblom; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Survey; Inflation; Expectations; Entrepreneur; Information; Communication;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker de svenska hushållens förväntningar, approximerade av de enkätfrågor som ligger till grund för Konjunkturbarometern. Data har tillhandahållits av Konjunkturinstitutet, och täcker åren 1995-2011. Det första kapitlet utgör en introduktion till ämnet. LÄS MER

 3. 3. Expectations and Linguistic Meaning

  Detta är en avhandling från Lund University Cognitive Science Kungshuset, LundagårdSE-222 22 LUND [email protected]

  Författare :Simon Winter; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philology; covariation; linguistic meaning; cognition; expectations; evolution; conventionalization; pragmatics-semanticscontinuum; dialogue dynamics; shareability; referentialcommunication; ontology; deontic and epistemic modality; breakdown analysis; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad betyder ordet "hund"? Eller orden "ljudpinne", "måste", "gurka" och "röd"? Till skillnad från många tidigare forskare ser jag orden och våra språkliga uttryck som reaktioner på när saker och ting har blivit fel i våra vardagliga handlingar: anledningen till att jag måste ha ett ord för "röd" är att du kanske tog den blå skjortan i stället för den röda, och den passade inte lika bra just idag. I min teori får ordet hund bara sin betydelse i relation till de sociala och kulturella sammanhang där det används. LÄS MER

 4. 4. Currency Markets - Equilibrium and Expectations

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Joakim Ekstrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Economics; econometrics; Indeterminacy; Overlapping Generations; Temporary Equilibrium; Currency Prices; Exchange Rates; Expectations; Uncertainty;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av tre artiklar som med en teoretisk utgångspunkt valutamarknader och valutaprissättning. Framförallt undersöks vilken roll förväntningarna har vid prissättningen på valutor. LÄS MER

 5. 5. Anorexia nervosa treatment expectations, outcome and satisfaction

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Gunilla Paulson-Karlsson; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anorexia nervosa; treatment; adolescents; adults; expectations; outcome; predictors; weight increase; satisfaction; Medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Anorexia nervosa is a serious mental disorder with high mortality. It has the lowest prevalence compared with other eating-disorder diagnoses and the onset is related to adolescence, with a majority of female patients. LÄS MER