Sökning: "conceptual history"

Visar resultat 1 - 5 av 173 avhandlingar innehållade orden conceptual history.

 1. 1. Det var en gång ett land... : Berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Ingmarie Danielsson Malmros; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of didactics; history textbooks; students worldviews; narration; collective identity; historical consciousness; use of history; Swedish history; narrative theory; conceptual history;

  Sammanfattning : The first purpose of this dissertation is to encircle meaning conveying narrations about Sweden and “Swedishness” in history textbooks, published between 1931 and 2009. The second aim is to show which of these narratives, or parts of them, that are expressed by a selection of contemporary students. LÄS MER

 2. 2. Historyscapes in Alor : Approaching indigenous history in Eastern Indonesia

  Detta är en avhandling från Linnaeus University

  Författare :Emilie Wellfelt; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Alor; Indonesia; historyscapes; uses of history; history-making; ethno-history; indigenous history; oral traditions; oral history; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis deals with history and history-making practices in Alor, a small island in southeastern Indonesia. As in all of Indonesia, the people of Alor have experienced European colonialism, and after independence, a period of centralised, authoritarian rule under the New Order (1965-1998). LÄS MER

 3. 3. Intelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Simon Larsson; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; research personality; expert review; peer-review; academic excellence; conceptual history; intellectual history; Nordic historiography; historiography; history of historiography; charismatic personality; Sweden;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the construction of norms of academic excellence in the Swedish discipline of history 1900-1945. The area of focus is the competition for professorial chairs in history. The legacy of the discipline viewed history as a holistic concept, binding together most humanistic disciplines. LÄS MER

 4. 4. Åldrandet och språket : en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975

  Detta är en avhandling från Södertörns högskola

  Författare :Anna Rosengren; Södertörns högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historical Studies; Historiska studier; Ageing; cultural ageing; elderly; history of concepts; conceptual history; life-writing; auto biography; retirement; elderly care; welfare studies; Sweden; 19th century; 20th century.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad är åldrande? När började man över huvud taget tala om ”åldrande”? När fick ordet ”pensionär” den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck för att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan 1875 och 1975. Frågor kring hög ålder och åldrande har stor aktualitet idag. LÄS MER

 5. 5. Demokrati bortom politiken En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Anna Friberg; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP?) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER