Sökning: "conceptual history"

Visar resultat 1 - 5 av 177 avhandlingar innehållade orden conceptual history.

 1. 1. Historyscapes in Alor : Approaching indigenous history in Eastern Indonesia

  Detta är en avhandling från Linnaeus University

  Författare :Emilie Wellfelt; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Alor; Indonesia; historyscapes; uses of history; history-making; ethno-history; indigenous history; oral traditions; oral history; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis deals with history and history-making practices in Alor, a small island in southeastern Indonesia. As in all of Indonesia, the people of Alor have experienced European colonialism, and after independence, a period of centralised, authoritarian rule under the New Order (1965-1998). LÄS MER

 2. 2. Demokrati bortom politiken En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Anna Friberg; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP?) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER

 3. 3. The Old, the New and the Unknown The continents and the making of geographical knowledge in seventeenth-century Sweden

  Detta är en avhandling från Turku (Åbo), Finland : Iloinen tiede

  Författare :Charlotta Forss; Mats Hallenberg; Henrik Ågren; Kristiina Savin; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historical geography; Ottoman Empire; colonial America; conceptual history; history of knowledge; history of cartography; history of science; religious geography; early modern history; historisk geografi; kartografi; begreppshistoria; kunskapshistoria; Osmanska riket; vetenskapshistoria; religiös geografi; tidigmodern historia; det koloniala Amerika; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigates early modern ways of looking at the world through an analysis of what the continents meant in three settings of knowledge making in seventeenth-century Sweden. Combining text, maps and images, the thesis analyses the meaning of the continents in, first, early modern scholarly ‘geography’, second, accounts of journeys to the Ottoman Empire and, third, accounts of journeys to the colony New Sweden. LÄS MER

 4. 4. The Historian-Filmmaker's Dilemma Historical Documentaries in Sweden in the Era of Häger and Villius

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :David Ludvigsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; History; historical documentary; history and film; history culture; historiography; communication of history; Olle Häger; Hans Villius; Swedish history 1968-2001; history and television; Historia;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how history is used in historical documentary films, and argues that the maker of such films constantly negotiates between cognitive, moral, and aesthetic demands. In support of this contention is discussed a number of historical documentaries by Swedish historian-filmmakers Olle Häger and Hans Villius. LÄS MER

 5. 5. Historielärares ämnesförståelse Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mikael Berg; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; Historia; History; teaching and learning in history; history didactics; biography; life history; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; curriculum knowledge; representations; transformation.; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Baksidestex:Vad är syftet med skolämnet historia? Vad ska skolämnet historia innehålla? Det här är en doktorsavhandling där fokus sätts på lärares förståelse av skolämnet historia. Mer precist avgränsas syftet till att undersöka ämnesförståelsen hos nu verksamma historielärare. LÄS MER