Sökning: "historical sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 177 avhandlingar innehållade orden historical sociology.

 1. 1. Samhället som system och dess ekologiska omvärld : En studie i Niklas Luhmanns sociologiska systemteori

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Jan Inge Jönhill; Örebro universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; binär kodifiering; distinktion; differens; distinktionens metodologi; mening; kommunikation; handlande; konst; vetenskap; rättssystem; politik; pengar; ekonomi; globalisering; världssamhälle; samhällsteori; stratifiering; periferi; centrum; integration; funktionell differentiering; funktionell analys; funktion; strukturell koppling; lös koppling; organisation; interaktion; identitet; person; socialisation; erfarenhet; förväntning; dubbel kontingens; komplexitet; kybernetik; observation av andra ordningen; observatör; observatörsperspektiv; subjekt; medium; form; symboliska medier; kommunikationsmedier; konflikt; dissensus; konsensus; formlogik; Luhmann; sociologi; sociologisk systemteori; allmän systemteori; helhet; sociala system; saklighet; socialitet; tidslighet; autonomi; autopoiesis; operation; självreferens; konstruktivism; kognitionsteori; kunskapsteori; omvärld; rollfunktion; struktur; religion; familj; kärlek; moral; makt; styrning; egenvärde; inklusion; exklusion; självbeskrivning; reflexionsteori; ontologi; autologi; evolution; selektion; risk; riskteori; miljöetik; ekologisk omvärld; miljösociologi; autopoietiskt system;

  Sammanfattning : Popular AbstractSociologen Niklas Luhmann är en av få samhällsvetare som kommit att utveckla en egen teori. Det har skett genom en vidareutveckling av systemteorin och med otaliga inspirationer från klassisk och modern sociologi, filosofi, rättsteori, kommunikationsteori, kognitionsforskning osv. LÄS MER

 2. 2. Överflöd och ofullbordan. Essä om det moderna

  Detta är en avhandling från Coyote Förlag, Magnus Stenbocksgatan 5, SE-22224 LUND, Sweden

  Författare :Bo Isenberg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abstraction; abundance; classical modernity; contingency; crisis; modernity; oblivion; postmodernity; the principle of insufficient reason; religion; society; sociology; structivity; Sociology; tradition; cultural sociology; historical anthropology; Sociologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den moderna epokens början återfinns i det sena sjuttonhundratalet och i Europa. Det är en epok, en kultur som förstår sig som både ny och som annorlunda i förhållande till tidigare epoker och kulturer, sådana som vilat på myter, religion och tradition. LÄS MER

 3. 3. Bygden, bruket och samhället : om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Åsa Lundqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Arbetslivssociologi; företagssociologi; sociology of enterprise; industrialisation; Ekonomisk och social historia; Sociology of labour; Social and economic history; patriarchalism; gender division of labour; local; central; Sociologi; agency; organisations; social movements; rural industrial community; historical sociology; industrial society;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur gick det till när 1900-talets industrialiserade landsbygd omvandlades? Hur påverkades människors vardag av denna utveckling och hur knöts lokala händelser ihop med industrisamhällets omvälvande historia? Dessa frågor diskuteras i denna studie av det småländska brukssamhället Böksholm. I centrum står relationen mellan de dominerande folkrörelserna och ledningen för Böksholms sulfitfabrik. LÄS MER

 4. 4. Generations in motion : The transition in Hungary and the democratic change of regime, 1987-94

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Annika Eliasson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; political change; political sociology; Historical sociology; Hungary; change of regime; generations; transition; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular AbstractDen här avhandlingen handlar om enpartistatens kollaps i Ungern och övergången till parlamentarisk demokrati i slutet av 1980- och början av 90-talet. Denna process, fortsättningsvis kallad transitionsprocessen, medförde förändringar inte bara i den politiska toppen, utan hade också återverkningar på de intellektuella och ekonomiska fälten. LÄS MER

 5. 5. The Crocodile's Tears : East Timor in the Making

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Gudmund Jannisa; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; East Timor; Asian maritime trade; imagined community; Indonesia; nationalism;

  Sammanfattning : On 7 December 1975 Indonesian troops invaded the former Portuguese colony of East Timor, which had unilaterally declared itself independent on 28 November the same year. The immediate background to the Indonesian invasion of East Timor was that the old regime in Portugal was overthrown in April 1974, resulting in a decolonisation programme for Portugal's colonies. LÄS MER