Sökning: "sekularisering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet sekularisering.

 1. 1. Bondevækkelse og sekularisering : en protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850

  Författare :Hanne Sanders; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Väckelserörelser; Sverige; Danmark; 1820-1850; Bondesamhället; 1800-talet; Sekularisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Författare :Anna Nilsson Hammar; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER

 3. 3. Fruktsamhetsmönster, produktionsstruktur och sekularisering : en jämförelse mellan 69 härader vid 1800-talets slut

  Författare :Margareta Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Nativitet-- historia -- Sverige -- 1800-talet;

  Sammanfattning : Diss. - With an English summary... LÄS MER

 4. 4. Folkskolans sekularisering 1895-1909 : upplösning av det administrativa sambandet mellan folkskola och kyrka i Sverige

  Författare :Lennart Tegborg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Helgonbruk i moderniseringstider : Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891–2005

  Författare :Ingemar Lindaräng; Peter Aronsson; Kalle Bäck; Torbjörn Nilsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Use of history; commemorations; Norway; Sweden; S. Bridget; S. Olav; modernization; secularization; identity; Historiebruk; minnesfiranden; Norge; Sverige; heliga Birgitta; hellig Olav; modernisering; sekularisering; identitet.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att jämföra och förstå variationen av historiebruk i samband med minnesfiranden av heliga Birgitta i Sverige och hellig Olav i Norge med fokus på olika aktörers motiv, resurser, budskap och identitetsskapande processer i en tid av modernisering och sekularisering.Under den katolska medeltiden var helgonfiranden vanliga, men de förbjöds i samband med reformationen. LÄS MER