Sökning: "Lars Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 avhandlingar innehållade orden Lars Olsson.

 1. 1. Effects of Certainty on Decision Making under Uncertainty: using subsidies to reduce production of environmental harmful products

  Författare :Lars E. Olsson; Lars E Olsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :certainty; environmental; policy; experiment; individuel decision making; interdependent decision making; risk taking; subsidy; uncertainty;

  Sammanfattning : The present thesis investigates the effects of an environmental policy, with the focus on producers’ decision making, which may be used as a means to decrease the production of environmentally harmful products. A subsidy system reimbursing a reduction in sales and/or production is with this aim experimentally investigated by simulating a market. LÄS MER

 2. 2. Slakt i takt : Klassformering vid de bondekooperativa slakterierna i Skåne 1908-1946

  Författare :Lars Hansson; Lars Olsson; Bengt Nilsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Class; Capitalism; World System Theory; Food Industry; Producer Co-operative; Meat Packing Industry; Slaughter; Unions; Scan; Scania; Labour; Strike Breaking; Labour Process; Gender; Leonard Zeiler; Ystad; Tomelilla.; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : From the begiining of the 20th century producer co-operative bacon factories were established in the south of Sweden. In his thesis Lars Hansson studies how class relations were shaped and transformed within this rural industry. LÄS MER

 3. 3. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Författare :Martin Estvall; Lars Olsson; Lars M Andersson; Håkan Blomqvist; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER

 4. 4. Mellan löften om särart och krav på evidens : En studie av kunskap och kunskapssyn i socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer

  Författare :Ulf Hammare; Tommy Lundström; Lars Svedberg; Lars-Erik Olsson; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; academisation; professionalization; scientifically produced knowledge; Socialt arbete; akademisering; professionalisering; vetenskaplig kunskap; expertis; evidensbaserad praktik; särart; mångfald; komparerande perspektiv; ideell sektor; privat sektor; offentlig sektor; expertise; evidence based practice; increased diversity; specificity; comparative perspective; non-profit; private; public sector; questionnaire; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Between the Promise of Specificity and the Demand for Evidence – A study of knowledge and the approach to knowledge in socially oriented non-profit, private and public sector organizationsIn the social work field it is possible to identify two parallel processes in time. On the one hand a qualitative developmental process―even towards a form of standardization―where central concepts are academisation, professionalization, scientifically produced knowledge, expertise and evidence based methods. LÄS MER

 5. 5. Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel? : Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973

  Författare :Gunnel Holmér; Lars Olsson; Karl Johan Krantz; Lars-Erik Hansen; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Glashistoria; glasarbetare; glasbruk; Kosta; svenskt glas; arbetskraftsinvandring; migration; arbete; muntlig historia; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på arbetskraftsinvandringen till Kosta glasbruk under perioden 1943-1973. Den övergripande frågan är om svenskar och invandrare tilldelades likvärdiga arbetsuppgifter eller om diskriminering kopplad till arbetet förekommit. LÄS MER