Sökning: "Lars Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade orden Lars Olsson.

 1. 1. Slakt i takt : Klassformering vid de bondekooperativa slakterierna i Skåne 1908-1946

  Författare :Lars Hansson; Lars Olsson; Bengt Nilsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Class; Capitalism; World System Theory; Food Industry; Producer Co-operative; Meat Packing Industry; Slaughter; Unions; Scan; Scania; Labour; Strike Breaking; Labour Process; Gender; Leonard Zeiler; Ystad; Tomelilla.; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : From the begiining of the 20th century producer co-operative bacon factories were established in the south of Sweden. In his thesis Lars Hansson studies how class relations were shaped and transformed within this rural industry. LÄS MER

 2. 2. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Författare :Martin Estvall; Lars Olsson; Lars M Andersson; Håkan Blomqvist; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER

 3. 3. Mellan löften om särart och krav på evidens : En studie av kunskap och kunskapssyn i socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer

  Författare :Ulf Hammare; Tommy Lundström; Lars Svedberg; Lars-Erik Olsson; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; academisation; professionalization; scientifically produced knowledge; Socialt arbete; akademisering; professionalisering; vetenskaplig kunskap; expertis; evidensbaserad praktik; särart; mångfald; komparerande perspektiv; ideell sektor; privat sektor; offentlig sektor; expertise; evidence based practice; increased diversity; specificity; comparative perspective; non-profit; private; public sector; questionnaire; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : Between the Promise of Specificity and the Demand for Evidence – A study of knowledge and the approach to knowledge in socially oriented non-profit, private and public sector organizationsIn the social work field it is possible to identify two parallel processes in time. On the one hand a qualitative developmental process―even towards a form of standardization―where central concepts are academisation, professionalization, scientifically produced knowledge, expertise and evidence based methods. LÄS MER

 4. 4. Kosta glasbruk - en etnisk smältdegel? : Arbete och arbetskraftsinvandring 1943-1973

  Författare :Gunnel Holmér; Lars Olsson; Karl Johan Krantz; Lars-Erik Hansen; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Glashistoria; glasarbetare; glasbruk; Kosta; svenskt glas; arbetskraftsinvandring; migration; arbete; muntlig historia; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Avhandlingen fokuserar på arbetskraftsinvandringen till Kosta glasbruk under perioden 1943-1973. Den övergripande frågan är om svenskar och invandrare tilldelades likvärdiga arbetsuppgifter eller om diskriminering kopplad till arbetet förekommit. LÄS MER

 5. 5. Standing up to a Multinational Giant : The Saint-Gobain World Council and the American Window Glass Workers' Strike in the American Saint Gobain Corporation in 1969

  Författare :Fredrik Håkansson; Lars Olsson; Marcel van der Linden; Lars Berggren; Geert Van Goethem; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; World Councils; Compagnie de Saint-Gobain; the American Saint Gobain Corporation; flat glass; sheet glass; window glass; trade union internationalism; Charles Levinson; the International Federation of Chemical and General Workers’ Unions; the United Glass and Ceramic Workers of North America; glassworkers; Historia; History;

  Sammanfattning : In the 1960s, a large number of World Councils were founded in a number of industrial branches. One of the most recognized World Councils was established in the multinational glass manufacturer Compagnie de Saint-Gobain in 1969, in connection to an international trade union action against the company. LÄS MER