Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet. Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.