Sökning: "race"

Visar resultat 1 - 5 av 212 avhandlingar innehållade ordet race.

 1. 1. Love ain't got no color? Attitude toward interracial marriage in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sayaka Osanami Törngren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Interracial marriage; attitudes; race; Contact Hypothesis; group position; prejudice and stereotypes; colorblindness; perception of difference; mixed methods; Interrnarriage; attityder; race; kontakthypotes; gruppositioner; fördomar och stereotyper; färgblindhet; perception av skillnad; mixed methods; Humanities Social Sciences; Attitudes; Race; Group position; Prejudice and stereotypes; Colorblindness; Perception of difference; Mixed methods;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar majoritetssamhällets åsikter och attityder till “interracial marriage and relationships” (blandäktenskap och annan blandrelation). Populationen för denna granskning är ett representativt urval av befolkningen i Malmö, Sveriges tredje största stad. Studien drivs främst av två teoretiska inriktningar. LÄS MER

 2. 2. Race and Order Critical Perspectives on Crime in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Criminology, Stockholm University

  Författare :Leandro Schclarek Mulinari; Anita Heber; Felipe Estrada; Benjamin Bowling; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law and order; ideology; repression; racialization of crime; racial profiling; migration control; stop and search; Anti-terrorism measures; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : In this study questions of crime are used as a means to explore the relation between race and the social order. The aim is to empirically and theoretically expand the criminological understanding of racism as a structural phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Colonizing Fever : Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Åsa Bharathi Larsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; media cultures; race; late nineteenth century; visual representations of the colonial world; colonialism; Sweden; postcolonial theory; urban everyday life; scientific expeditions; entertainment; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The dissertation focuses on visual representations of the colonial world in late nineteenth-century Sweden. Situated at the intersection between postcolonial studies, visual culture studies and cultural histories of media, the study has a threefold aim. LÄS MER

 4. 4. Political Liberalism and the Politics of Race: Beyond Perfectionism and Culture

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Utz Lars McKnight; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rights; Equality; Multiculturalism.; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Statsvetenskap; Culture; Pragmatism; Liberalism; Race;

  Sammanfattning : It is a commonplace to suggest that liberal theory should construct principles which are race-neutral, that policies should be ‘color-blind1. This study criticizes the description of race neutrality in recent theories of political liberalism. LÄS MER

 5. 5. The Promises of the Free World Postsocialist Experience in Argentina and the Making of Migrants, Race, and Coloniality

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Jenny Ingridsdotter; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; political discourse theory; ethnography; Argentina; race; whiteness; coloniality; postsocialism; social inequality; subject positions; migration; gender; class; intersectionality; ethnography; post structuralism; Latin America; Soviet Union; identities; differentiation; ethnology; economic crisis; mobility; auto-ethnography; colonial settlement; diaspora; humanities; Ukraine; Russia; Historical Studies; Historiska studier; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis investigates the narrated experiences of a number of individuals that migrated to Argentina from Russia and Ukraine in the wake of the fall of the Soviet Union. The over-arching aim of this thesis is to study the ways in which these migrants navigated the social reality in Argentina, with regards to available physical, material, and socioeconomic positions as well as with regards to their narrated self-understandings and identifications. LÄS MER