Sökning: "dygd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet dygd.

 1. 1. Dygd idag? : Erik H Eriksons teori om att mogna som människa

  Författare :Gunilla Hvarfner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att hylla en handelsman : Begreppet dygd i 1600-talets tillfällestryck till handelsmän

  Författare :Janne Lindqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; dygd; handelsmän; retorik; 1600-talet; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Författare :ERIK BODENSTEN; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : This thesis examines the moral conflict permeating the politics of Sweden’s Age of Liberty around 1740 – a conflict that also structured the politics of the time in relation to a particular political logic based on moral. This logic was based on the absolute and normatively immutable nature of the social order, but also on a number of deep pre-modern experiences and expectations of man as unable to overcome his corrupt nature. LÄS MER

 4. 4. Disputatio philosophica de prudentia, quam ... præside ... Claudio Arrhenio ... pro gradu magisterij publico placidoque bonorum examini submittit s.æ r.æ m.tis in fac. phil. stipend. & s. theologiæ stud. Ericus E. Frondin Uplandus, in audit. Gustaviano majore horis ante merid. solitis, ad diem II. Decembr. anni 1675

  Författare :Claudius Örnhjälm; Eric Frondin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethics; Virtue; Virtue; Ethics; Moral; Dygd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio ethica exhibens virtutis exercitivm ... præside ... Petro Ljung ... bonorum examini modeste submittit Oxenstiernorum ... alumnus Sveno Nicolaj Grysenius ... In auditorio Gustaviano majori a. d. 9. Martij

  Författare :Petrus Erici Liungh; Sveno Nicolaj Grysenius; Petrus Erici Liungh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Virtue; Dygd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER