Sökning: "dygd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet dygd.

 1. 1. Dygd idag? : Erik H Eriksons teori om att mogna som människa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunilla Hvarfner; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att hylla en handelsman : Begreppet dygd i 1600-talets tillfällestryck till handelsmän

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Janne Lindqvist; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; dygd; handelsmän; retorik; 1600-talet; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :ERIK BODENSTEN; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : Denna avhandling studerar den moraliska konfliktlinje som genomsyrade den frihetstida politiken åren kring 1740 och som strukturerade politiken enligt en särskilt moralpolitisk logik. Logiken hade sin grund i dels samhällsordningens absoluta och normativt oföränderliga karaktär, dels ett antal djupa förmoderna erfarenheter av och förväntningar på människan som oförmögen att hantera sin fördärvade natur. LÄS MER

 4. 4. Dissertatio ethica exhibens virtutis exercitivm ... præside ... Petro Ljung ... bonorum examini modeste submittit Oxenstiernorum ... alumnus Sveno Nicolaj Grysenius ... In auditorio Gustaviano majori a. d. 9. Martij

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudit Henricus Curio, s.r.m. & academiæ Vpsaliensis bibliopola. 1667

  Författare :Petrus Erici Liungh; Uppsala universitet.; [1667]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Virtue; Dygd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Anna Nilsson Hammar; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER