Sökning: "dygd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet dygd.

 1. 1. Dygd idag? : Erik H Eriksons teori om att mogna som människa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunilla Hvarfner; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att hylla en handelsman : Begreppet dygd i 1600-talets tillfällestryck till handelsmän

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Janne Lindqvist; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; dygd; handelsmän; retorik; 1600-talet; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :ERIK BODENSTEN; [2016-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : This thesis examines the moral conflict permeating the politics of Sweden’s Age of Liberty around 1740 – a conflict that also structured the politics of the time in relation to a particular political logic based on moral. This logic was based on the absolute and normatively immutable nature of the social order, but also on a number of deep pre-modern experiences and expectations of man as unable to overcome his corrupt nature. LÄS MER

 4. 4. Dissertatio ethica exhibens virtutis exercitivm ... præside ... Petro Ljung ... bonorum examini modeste submittit Oxenstiernorum ... alumnus Sveno Nicolaj Grysenius ... In auditorio Gustaviano majori a. d. 9. Martij

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudit Henricus Curio, s.r.m. & academiæ Vpsaliensis bibliopola. 1667

  Författare :Petrus Erici Liungh; Uppsala universitet.; [1667]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Virtue; Dygd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Anna Nilsson Hammar; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER