Sökning: "korruption"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet korruption.

 1. 1. Politikens drivfjäder : Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken

  Författare :ERIK BODENSTEN; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; medborgare; dygd; korruption; förställning; 1700-tal; Koselleck; luthersk; moral; narration; pamflett; partipolitik; förmodern; offentlighet; republikanism; frihetstiden; temporalisering; citizenship; civic virtue; corruption; dissimulation; Koselleck; eighteenth-century; lutheran; moral; narrative; pamphlets; party politics; pre-modern; public sphere; republicanism; Age of Liberty; temporalization;

  Sammanfattning : This thesis examines the moral conflict permeating the politics of Sweden’s Age of Liberty around 1740 – a conflict that also structured the politics of the time in relation to a particular political logic based on moral. This logic was based on the absolute and normatively immutable nature of the social order, but also on a number of deep pre-modern experiences and expectations of man as unable to overcome his corrupt nature. LÄS MER

 2. 2. Vem tar notan? Skandaler i svensk offentlig sektor

  Författare :Patrik Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Skandaler; legitimitet; offentlig sektor; korruption;

  Sammanfattning : Svensk offentlig sektor kan knappast sägas vara förknippad med skandaler. Men på senare tid har något förändrats och skandaler är numera ett inslag i den offentliga sektorn. Den här studien handlar om vad det innebär. LÄS MER

 3. 3. Essays on corruption

  Författare :Ariane Lambert-Mogiliansky; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ekonomisk teori; Korruption;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mutor i det godas tjänst? : biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Författare :Joakim Thelander; Malin Åkerström; Viveka Adelswärd; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Ett antal svenska och danska biståndsarbetare berättar i Mutor i det godas tjänst? om sina erfarenheter av vardaglig korruption i utvecklingsländer. Berättelserna kan handla om hur man på bästa sätt undviker att behöva muta någon, till exempel vid gränskontrollerna i samband med hjälpsändningsverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Statens förändrade gränser : En studie om sponsring, korruption och relationen till marknaden

  Författare :Daniel Castillo; Göran Ahrne; Oskar Engdahl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; democracy; state; organizational boundaries; access; markets; legitimacy; corruption; sponsoring; trust; distrust; bribe; gift; informal relations; Systembolaget; Sweden; NPM; seriality; social differentiation; private interests; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis brings fresh light on the types of problems that contemporary democracies might face when interacting with private interests. More specifically, the study examines the separation between the state and private interests, based on the assumption that this separation is a precondition for maintaining democracy and legitimate governance. LÄS MER