Sökning: "Europe"

Visar resultat 1 - 5 av 1189 avhandlingar innehållade ordet Europe.

 1. 1. Politicizing Europe Patterns of party-based opposition to European integration

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Göran von Sydow; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union; political parties; Euroscepticism; opposition; party system; Europeanization; politicization; representation; referendum; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : European integration was for a long time perceived as an elite-driven project that received public acceptance through what was coined as the permissive consensus. With the expansion of the domain of community actions and capacities, and the turmoil in the ratification processes following changes of the treaties, an increased public contestation over European integration can be observed. LÄS MER

 2. 2. Bringing Europe Down to Earth

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Anders Hellström; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European Union Commission; European integration; European identity; identity politics; discourse theory; nationalism; cosmopolitanism; unity-in-diversity; globalisation; an area of freedom; security and justice; migration; immigration; populism; the Euro.; eastern enlargement; Europe; EU; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varför skulle det vara mer europeiskt att rösta ja till Euron än vad det är att rösta nej? Varför går det inte att vara både populist och ?god europé? på samma gång? Vad skiljer en illegal invandrare från en vanlig turist? På vilka sätt avviker Europa från andra föreställda gemenskaper som exempelvis nationen? Avhandlingen ?bringing europe down to earth? (ung. ta ner europa på jorden) behandlar den här typen av frågeställningar i syfte att utreda relationen mellan framväxten av en europeisk identitet och den politiska integrationen av EU: s stater och folk. LÄS MER

 3. 3. Lives on Wheels : Caravan Homes in Contemporary Europe

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Anthropology, Stockholm University

  Författare :Hege Høyer Leivestad; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home; Materiality; Material Culture; Mobility; Europe; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : In the public imaginary the caravan has time and again been associated with stigmatised groups in society. Nevertheless, this vehicle-home has held a visible position in Western Europe’s leisure landscape in the twentieth and twenty-first centuries as a potent symbol of working-class tourism. LÄS MER

 4. 4. Security Policy Reorientation in Peripheral Europe : A Perspectivist Approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Kjell Engelbrekt; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; security; international; national security; Europe; foreign relations; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Europe in Transition : Transnational Television News and European Identity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Journalism, Media and Communication (JMK), Stockholm University

  Författare :Andreas Widholm; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Transnational television; BBC World News; Euronews; European identity; EU enlargement; Orange Revolution; globalization; news journalism; media; European integration; political transitions;

  Sammanfattning : Over the last two decades, Europe has experienced profound political transformations, resulting in new challenges for the relationship between national and transnational identities. In parallel with these changes, national media systems across the world have been put under pressure from globalization, reflected in the vast increase in the number of transnational news channels operating on the global market. LÄS MER