Sökning: "drama"

Visar resultat 1 - 5 av 155 avhandlingar innehållade ordet drama.

 1. 1. Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier

  Författare :Åsa Björk; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala medier; drama; hat; vänskap; social interaktion; ungdomar; kamratkulturer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Departing from narratives of young people, the aim of this thesis is to deepen the knowledge about the meaning of their social interactions in social media.In this qualitative study, young people’s interactions when they use social media are studied in a Swedish context. LÄS MER

 2. 2. Stanislavskij-variationer : skådespelarövningar som didaktiska instrument i pedagogiskt drama

  Författare :Istvan Pusztai; Anna-Lena Østern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; drama in education; drama; theatre with children; aesthetic education; actors training; didactic; exercises for actors.; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the influence of Stanislavski's method for actors training on four methods in drama in education and how the founders adapted fields of training and transformed exercises according to their educative purposes.The basis for this comparative analysis is the content of the first part, "the actors work with himself", in Stanislavski's proposal for a four year professional training. LÄS MER

 3. 3. Ordspråk i bruk : Användning av ordspråk i dramadialog

  Författare :Anders Widbäck; Ulla Melander Marttala; Carin Östman; Ann-Catrine Edlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; proverb; drama dialogue; language use; speech functions; pragmatics; ordspråk; drama; dramadialog; språkanvändning; språkhandling; funktion; pragmatik; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis is a study of proverbs and their use in dialogue. Proverbs have a long history but have not been the subject of much linguistic research in Sweden. The purpose of the study is to examine how proverbs are used, who uses them and to what extent they are used. LÄS MER

 4. 4. Drama i kemisalen : En designbaserad studie av hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers lärande av kemisk bindning

  Författare :Kerstin Danckwardt-Lillieström; Maria Andrée; Margareta Enghag; Marianne Ødegaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : A major challenge for chemistry education is to develop the students' understanding of chemical bonding. In upper-secondary school, the challenges are commonly expressed as difficulties for students to distinguish between intra and intermolecular bonding and to understand chemical bonding in terms of electronegativity. LÄS MER

 5. 5. Drama and Learning in Nursing Education : A study in first and second cycle

  Författare :Susanna Arveklev Höglund; Margret Lepp; Linda Berg; Helena Wigert; Anna-Lena Östern; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drama; Learning; Nursing; Nursing; Education; Teaching; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe the nature of students learning through drama in nursing education, in first and second cycle. Methods: Study I was conducted as an integrative review of the literature. Study II was performed as a qualitative phenomenographic study were 16 nursing students was interviewed. LÄS MER