Sökning: "speed"

Visar resultat 1 - 5 av 2209 avhandlingar innehållade ordet speed.

 1. 1. Speed Choice The Driver, the Road and Speed Limits

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Haglund; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Driving behaviour; Speed choice; Risk estimates; Enforcement; Attitudes; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Speed choice is one of the more characteristic features of driver behaviour. The speed a driver chooses to travel at determines the degree of difficulty he or she operates under. Higher speeds lead to more accidents, higher accident risk and more severe consequences of an accident. LÄS MER

 2. 2. Loyal Speed Adaptation Speed limitation by means of an active accelerator and its possible impacts in built-up areas

  Detta är en avhandling från Traffic Engineering

  Författare :Sverker Almqvist; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; active accelerator; LSA; speed; speed reduction; driver behaviour; traffic safety; ISA; Teknik; Technological sciences; Road transport technology; Vägtransportteknik;

  Sammanfattning : Traditional measures for improved traffic safety need to be complemented by modern technologies in the struggle to reduce the consequences of traffic accidents all over the world. This thesis introduces the Loyal Speed Adaptation (LSA) function based on recent developments in the area of Intelligent Transport Sys-tems to support the vehicle drivers in not using inappropriate or excessive speeds, which have been found to be an important factor for causing serious and fatal accidents. LÄS MER

 3. 3. On Physical Relations in Driving: Judgements, Cognition and Perception

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Gabriella Eriksson; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Road: Road user behaviour; Road: Road user behaviour; Driver; Driving veh ; Cognition; Behaviour; Choice; Speed; Fuel consumption; Route itinerary ; Thesis; psykologi; Psychology; Time saving bias; fuel consumption; route choice; mean speed; speed choice; time gain; driver judgements;

  Sammanfattning : Förare bör göra bedömningar som relaterar till hastighet, såsom bedömningar av medelhastighet, risk, restid och bränsleåtgång. Dessa bedömningar är nödvändiga för att föraren ska kunna välja en optimal hastighet, men också för att allmänheten, politiker och andra intressenter som är involverade i trafikfrågor ska kunna fatta välgrundade beslut. LÄS MER

 4. 4. Framtid.nu : flyt och friktion i ett snabbt företag

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Robert Willim; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ekonomisk politik; Utvecklingsekonomi; Systems engineering; etnologi; företagskultur; framfab; uppgradering; datorer; IT; speed; network society; economic policy; Speed; företagsekonomi; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Business Rhetoric; Flow; Digital Media; Upgrading; Computers; Fast Companies; ekonomisk teori; ekonomiska system; Data- och systemvetenskap; computer technology; ekonometri; The New Economy; Economics of development;

  Sammanfattning : For some years the new economy in Sweden was to a high extent represented by a couple of new and fast growing companies. One of these was the Internet consultancy Framfab (Framtidsfabriken). The company became synonymous with the unusual and exciting, a new kind of business, new products and new attitudes. LÄS MER

 5. 5. Evolution of Mimicry and Aposematism Explained: Salient Traits and Predator Psychology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Baharan Kazemi; Olof Leimar; Gabriella Gamberale-Stille; Mike Speed; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; imperfect mimicry; mimicry evolution; predator learning; discrimination; generalization; salience; overshadowing; aposematism; warning signal evolution; generalization bias; peak shift; etologi; Ethology;

  Sammanfattning : Aposematic species have evolved conspicuous warning signals, such as bright colors and striking patterns, to deter predators. Some edible and harmless species take advantage of this deterrent effect by mimicking their appearance. Mimicry is a great example of how natural selection produces remarkable adaptations. LÄS MER