Sökning: "världsbild"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet världsbild.

 1. 1. Enligt fysiken eller enligt mig själv? : Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen

  Författare :Lena Hansson; Andreas Redfors; Per-Olof Wickman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Science education; worldview; phttps: www.diva-portal.org liu webform form.jspresuppositions; science; physics; nature of science; upper secondary students; Världsbild; grundantaganden; naturvetenskap; fysik; naturvetenskapens natur; gymnasieelever; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras elevers grundantaganden om världen, samt de grundantaganden som eleverna förknippar med fysiken. Det är utifrån de grundantaganden vi gör om hur världen är beskaffad som vi försöker tolka och förstå nya fenomen och företeelser vi möter, t.ex. i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Författare :Anna Nilsson Hammar; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER

 3. 3. Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns : A mixed methods project in clinical psychology of religion and existential health

  Författare :Christina Lloyd; Valerie DeMarinis; Britt af Klinteberg; Wolfgang Rutz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Clinical population; depression; anxiety; existential anxiety; internalized symptoms; crisis of meaning; inhibition of aggression; identity; meaning-making; emotion regulation; sense of coherence; self-concept; disruption and repair; high affective moments; existential worldview function; ontological security; belonging; loneliness; sacredness; death; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The present sequential mixed-methods project was conducted in the area of clinical psychology of religion and existential health. The central aim of the project was to investigate clinically relevant areas for an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability and dysfunctional existential meaning-making in a clinical sample of young women with mental ill-health concerns. LÄS MER

 4. 4. Electronic Healthcare Ontologies : Philosophy, the real world and IT structures

  Författare :Martin Berzell; Ingemar Nordin; Urban Forsum; Daniel Karlsson; Ingvar Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; medical informatics; ontology; terminology; critical realism; immanent realism; Filosofi; medicinsk informatik; ontologi; terminologi; kritisk realism; immanent realism; Theory of science; Vetenskapsteori; Theoretical philosophy; Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The thesis investigates how the notion of ‘ontology’ has been used in the field of medical informatics and knowledge representation. Partly to investigate what an ‘ontology’ can be said to represent and what requirements we can have on a good ‘ontology’. LÄS MER

 5. 5. Tvinga verkligheten till innebörd : studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige

  Författare :Daniel Sandström; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; General and comparative literature; tradition; alienation; Gunnar Ekelöf; Epiphany; symbolism; T.S Eliot; post-War poetry; existentialism; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Since his1956 début Kjell Espmark (b. 1930) has played a seminal part in Swedish post-War literature as both a poet and a novelist, and as an academic. To this date Espmark has written a dozen books of poetry, several novels, and has published highly influential works on Modernist poetry. LÄS MER