Sökning: "citizenship"

Visar resultat 1 - 5 av 233 avhandlingar innehållade ordet citizenship.

 1. 1. Citizenship by citizens : First generation nationals with Turkish ancestry on lived citizenship in Paris and Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm Univeristy

  Författare :Constanza Vera-Larrucea; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Citizenship; Immigrants’ descendants; Lived citizenship; Ethnicity; Integration; Dual Citizenship; Subjective Citizenship; Substantial Citizenship; Civic Citizenship; Citizenship regimes; Turkish ancestry; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to study how citizens with an immigrant ancestry approach citizenship. The academically popular re-formulations that decouple citizenship from the state, such as “postnational” and “denationalised” perspectives, call for a reconfiguration of the understanding and practices of citizenship. LÄS MER

 2. 2. Creating social citizenship : Young people, ethnicity and participation in a Swedish local context

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; active citizenship; ethnicity; everyday life experience; gender; lived citizenship; social citizenship; subjectivity; young people; socialt medborgarskap; aktivt medborgarskap; etnicitet; erfarenheter i vardagen; genus; levt medborgarskap; subjektivitet; unga vuxna; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis concerns social participation in the Swedish welfare state among young people from ethnic minorities, the opportunities open to them and the constraints they face. It focuses on the interplay between structural social conditions related to social exclusion and subjective experiences in everyday life among these young people. LÄS MER

 3. 3. Training for Model Citizenship : An Ethnography of Civic Education and State-Making in Rwanda

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Molly Sundberg; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; authoritarian rule; citizenship; civic education; government; Kigali; Rwanda; state; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : This thesis addresses how government in Rwanda plays out in practice and how it affects lived experiences of state power and citizenship. Two decades after the genocide, Rwanda has come to be associated both with security, development, and stability, on the one hand, and with state repression and coercion, on the other. LÄS MER

 4. 4. Mothers' Social Citizenship : The logics and effects of the German and Swedish welfare states

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanne Martinek; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social citizenship; welfare regime; social rights; family policies; parental insurance; public child care; universalism; equivalence; redistribution; gender equality; social equality;

  Sammanfattning : In recent decades, the strong influence of the male breadwinner model of welfare is increasingly being replaced by the adult worker model all across Europe. This development has had a crucial influence on mothers’ social rights. LÄS MER

 5. 5. Political comedy engagement : Genre work, political identity and cultural citizenship

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joanna Doona; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-08-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political comedy; audiences; satire; engagement; citizenship; cultural citizenship; genre; hybridity; identity;

  Sammanfattning : Politisk komedi är en hybridgenre där politiska nyheter och analyser blandas med komedi och underhållning. Allt eftersom politisk komedi ökar i popularitet – i de flesta medieformer och nationella kontexter – arbetar forskare med att förstå dess roll i relation till medborgarskap, och det kan konstateras att genren utmanar den vetenskapliga förståelsen av politiska medier och medborgarskap. LÄS MER