Sökning: "oral history"

Visar resultat 1 - 5 av 127 avhandlingar innehållade orden oral history.

 1. 1. Historyscapes in Alor : Approaching indigenous history in Eastern Indonesia

  Detta är en avhandling från Linnaeus University

  Författare :Emilie Wellfelt; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Alor; Indonesia; historyscapes; uses of history; history-making; ethno-history; indigenous history; oral traditions; oral history; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis deals with history and history-making practices in Alor, a small island in southeastern Indonesia. As in all of Indonesia, the people of Alor have experienced European colonialism, and after independence, a period of centralised, authoritarian rule under the New Order (1965-1998). LÄS MER

 2. 2. Den stora gruvstrejken i Malmfälten En muntlig historia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Robert Nilsson Mohammadi; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oral history; to give voice; memory; narrative; documentary theatre; solidarity; miners’ strike; mining; miners; labour history; LKAB; The Norrbotten ore fields; wild cat strikes; social movements; the new left; Muntlig historia; att ge röst; minne; berättelse; gruppteater; solidaritet; gruvstrejk; gruvarbete; gruvarbetare; arbetslivshistoria; LKAB; Malmfälten; vilda strejker; sociala rörelser; den nya vänstern; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation explores how the miners’ strike in the Norrbotten ore fields 1969–70 has been made meaningful. For a long time, this strike has been a centre of debates and reflections on society, culture, and history in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Soviet People with Female Bodies Performing Beauty and Maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960s

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University, Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Yulia Gradskova; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; oral history; Soviet Russia; maternity; beauty; everyday life; memory; body; normality; femininity; gender; intersectionality; historia; History;

  Sammanfattning : The everyday practices of maternity and beauty are important for the enactment of femininity. This dissertation deals with femininities created in the context of changing ideas about “normality” in Soviet Russia during the mid 1930s-1960s and explores a diversity of norms, discourses and rituals. LÄS MER

 4. 4. Yellow Stars and Trouser Inspections Jewish Testimonies from Hungary, 1920–1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Laura Palosuo; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; History; Jewish history; Hungary; survivor testimonies; experiences; Holocaust; discrimination; antisemitism; anti-Jewish legislation; persecution; genocide; interwar period; Second World War; gender; age; social class; geographical location; intersectionality; oral history; Historia;

  Sammanfattning : This study analyzes narratives of individual Jewish experiences of discrimination and genocidal violence in Hungary during the period of 1920–1945. The aim is to increase our knowledge and understanding of the events through an investigation of survivor testimonies concerning anti-Jewish laws and the Holocaust. LÄS MER

 5. 5. Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

  Detta är en avhandling från Historiska Media/Nordic Academic Press

  Författare :Elisabeth Reuterswärd; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Modern history up to circa 1800 ; legitimacy; laws and regulations; government; clergy; peasants; literate society; oral society; public announcements; mass medium; mass communication; Philology; Språkvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur visste man att landet var i krig och vad som hände under kriser av olika slag? Naturligtvis var det i kyrkan. Den var länge allmogens självklara plats för nyhetsförmedling. LÄS MER