Sökning: "teaching literature"

Visar resultat 1 - 5 av 266 avhandlingar innehållade orden teaching literature.

 1. 1. Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

  Författare :Gustav Borsgård; Anders Öhman; Sven Anders Johansson; Magnus Persson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Teaching literature; citizenship education; democracy; didactics; entrepreneurship; subjectivity; ideology; neoliberalism; measurability; Litteraturundervisning; skönlitteratur; medborgarfostran; värdegrund; demokrati; litteraturdidaktik; entreprenörskap; subjektivitet; ideologi; nyliberalism; mätbarhet; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka politiska implikationer av idén om litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete i förhållande till det ideal om mätbar kunskap som präglar samtidens utbildningspolicydiskurser. Det som står i fokus är 2011 års gymnasiereform, som tolkas mot bakgrund av en genomgripande förändring av den globala och europeiska utbildningspolicydiskursen från och med millennieskiftet. LÄS MER

 2. 2. Lesefreude und Lernerorientierung : Eine Untersuchung von Lehrerentscheidungen beim Lesen eines Romans in einer Schülergruppe im schwedischen Unterricht Deutsch als Fremdsprache

  Författare :Angela Marx Åberg; Elisabeth Wåghäll Nivre; Almut Hille; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; teacher decision-making; teaching literature; language teaching; task formulation; choice of text; learner autonomy; complexity; research on teaching; Literaturdidaktik; Fremdsprachendidaktik; Entscheidungen; Literature; Litteraturvetenskap; German language; Tyska språket; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; German Education; Tyska med didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : In this study, teaching is seen as a complex decision-making situation, where different factors that influence the teaching and learning process are interwoven and connected with each other. To describe and analyse the complexity of teaching literature in a foreign language instruction setting is the aim of the study. LÄS MER

 3. 3. När realismen blir orealistisk : Litteraturens "sanna historier" och unga läsares tolkningsstrategier

  Författare :Annette Årheim; Margareta Petersson; Lars Gustaf Andersson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literature teaching; upper secondary school; faction literature; intermediality; reception; interpretation; paratext; text; visual media; realism; documentarism; reality trend; knowledge; truth; reality; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative Literature Education; Litteraturvetenskap – didaktisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis discusses challenges to teaching and learning literature arising from young upper secondary school students’ interest in and reading of contemporary literature with truth claims. The main starting-point is that something central happens to text interpretation since visual media are taking control of the understanding of the realism concept. LÄS MER

 4. 4. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Författare :Maria Ulfgard; Christina Sjöblad; Jon Smidt; Kerstin Munck; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; Literature; Litteraturvetenskap; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 5. 5. Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

  Författare :Michael Tengberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literature discussions; literary reception; book talk; literature education; interaction; interaction analysis; classroom discourse; reader-response theory; reception study; didactics; forms of reading; literature instruction; teaching of literature; meta-cognition; reading research; dialogue; immergence; video analysis; literature discussions; Comparative Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is literature discussion as a learning activity in school. The aim is to examine the conditions under which literature discussions may help students to develop their reception of a commonly read text, and to examine whether, and how, the discussions may provide the students with opportunities to learn more about, or to develop specific attitudes or perspectives towards, literary reading in general. LÄS MER