Sökning: "teaching literature"

Visar resultat 1 - 5 av 216 avhandlingar innehållade orden teaching literature.

 1. 1. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Detta är en avhandling från B. Wahlströms Bokförlag AB, Box 30022, 104 25 Stockholm

  Författare :Maria Ulfgard; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Humanities Social Sciences; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 2. 2. Samtalets möjligheter : Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Michael Tengberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative Literature; Litteraturvetenskap; literature discussions; literary reception; book talk; literature education; interaction; interaction analysis; classroom discourse; reader-response theory; reception study; didactics; forms of reading; literature instruction; teaching of literature; meta-cognition; reading research; dialogue; immergence; video analysis;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is literature discussion as a learning activity in school. The aim is to examine the conditions under which literature discussions may help students to develop their reception of a commonly read text, and to examine whether, and how, the discussions may provide the students with opportunities to learn more about, or to develop specific attitudes or perspectives towards, literary reading in general. LÄS MER

 3. 3. Likt och olikt. Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Sten-Olof Ullström; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Swedish Senior High School.; Student essay; Mother tongue instruction; Educational history; Literature instruction; Reception of literary texts; Literary canon; Literary history; August Strindberg; Mikhail Bakhtin; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; Litteraturundervisning; Litteraturundervisning -- Gymnasiet; Strindberg; Svenska författare;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om hur bilden av August Strindbergs författarskap gestaltats i gymnasiets litteraturundervisning. Strindberg representerar i Sverige det moderna genombrottets litteratur där gränserna mellan offentlighet och intimsfär utmanas Studien vill visa hur och varför en författarbild kvalificerar eller diskvalificerar sig i en nationell undervisningsdiskurs, liksom hur och varför författarbilden växlar. LÄS MER

 4. 4. Lesefreude und Lernerorientierung Eine Untersuchung von Lehrerentscheidungen beim Lesen eines Romans in einer Schülergruppe im schwedischen Unterricht Deutsch als Fremdsprache

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Angela Marx Åberg; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher decision-making; teaching literature; language teaching; task formulation; choice of text; learner autonomy; complexity; research on teaching; Literaturdidaktik; Fremdsprachendidaktik; Entscheidungen; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Tyska – didaktisk inriktning; German Education;

  Sammanfattning : In this study, teaching is seen as a complex decision-making situation, where different factors that influence the teaching and learning process are interwoven and connected with each other. To describe and analyse the complexity of teaching literature in a foreign language instruction setting is the aim of the study. LÄS MER

 5. 5. ”Det kunde lika gärna ha hänt idag” : : Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Mary Ingemansson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Judith A. Langer; empowerment; cultural encounters; history; the Viking age; Borgen i fjärran 1998 ; Det gyllne svärdet 1998 ; Drakskeppet 1997 ; Maj Bylock; literature instruction; historical consciousness; The historical novel; the perspective of being the other; envisionment building; literature teaching; reception studies; didactic subject research;

  Sammanfattning : The aim of this thesis, The Historical Novel and Historical Consciousness in ten- to twelve-year-olds - Maj Bylocks Drakskeppstrilogi in Theory and Practice, is to illustrate the possibilities for pupils of the ages between ten to twelve to develop their historical consciousness by participating in classroom work making use of fiction as a central source of knowledge. In the first part of the thesis the three novels in the trilogy about the Viking age by the Swedish author Maj Bylock, Drakskeppet (1997), Det gyllne svärdet (1998) and Borgen i fjärran (1998), are analyzed. LÄS MER