Sökning: "skillingtryck"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet skillingtryck.

 1. 1. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  Detta är en avhandling från Agerings bokförlag

  Författare :Anna Nilsson Hammar; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Sammanfattning : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. LÄS MER

 2. 2. Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

  Detta är en avhandling från Svenskt visarkiv

  Författare :Eva Haettner Aurelius; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; parody; Frida s songs; broadsheet; Birger Sjöberg; popular songs; russian formalism;

  Sammanfattning : Birger Sjöbergs fridavisor dateras, utvecklingen inom fridadiktningen klargörs. Fridavisorna analyseras som parodier.Traditionsbakgrunden till parodin söks i folkliga visor, skillingtryck, manskörsång, i breda lager spridda dikter och visor.. LÄS MER