Sökning: "commitment"

Visar resultat 1 - 5 av 458 avhandlingar innehållade ordet commitment.

 1. 1. Unit Commitment Computational Performance, System Representation and Wind Uncertainty Management

  Detta är en avhandling från Madrid, Spain : Comillas Pontifical University

  Författare :Germán Morales-España; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik; Matematik; Mathematics;

  Sammanfattning : In recent years, high penetration of variable generating sources, such as wind power, has challenged independent system operators (ISO) in keeping a cheap and reliable power system operation. Any deviation between expected and real wind production must be absorbed by the power system resources (reserves), which must be available and ready to be deployed in real time. LÄS MER

 2. 2. Rational union commitment : the psychological dimension in membership participation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Magnus Sverke; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fackligt arbete; psykologiska aspekter; Sverige; Fackföreningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Commitment as art : a marxist critique of a selection of Alan Sillitoe's political fiction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ronald Dee Vaverka; Uppsala universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The way we conform to paid labour Commitment to employment and organization from a comparative perspective

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Carl Hult; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology; Employment Commitment; Job Satisfaction; Organizational Commitment; Person-Environment Fit; Political Values; Production Regimes; Work Rewards; Work Values;

  Sammanfattning : This thesis compares work orientations in six Western countries (the USA, Great Britain, New Zealand, Germany, Norway, and Sweden), using data from the 1997 International Social Survey Program (ISSP). The main issue examined is whether different ‘production regimes’ correspond to levels and patterns of employment and organizational commitment among the working population. LÄS MER

 5. 5. Lineage commitment to a T

  Detta är en avhandling från Lund Stem Cell Center

  Författare :Sidinh Luc; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hematopoietic stem cell; hematopoiesis; lineage commitment; lymphoid-primed multipotent progenitor;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppens immunförsvar består av röda och vita blodceller som alla härstammar från blodbildande stamceller i benmärgen. Stamcellerna har den unika egenskapen att kunna producera alla typer av blodceller och upprätthålla produktionen hela livet ut. LÄS MER