Sökning: "symmetri"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet symmetri.

 1. 1. From Shrieks to Technical Reports : technology, disability and political processes in building Athens metro

  Författare :Vasilis Galis; Jane Summerton; Jonas Anshelm; Ingunn Moser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-production; transport disability; symmetry; hybrid collective; accessibility provisions; handbooks; materiality; translation; social model of disability; hybrid forums; concerned groups; configuration of the built environment; samproduktion; transport handikapp; symmetri; hybrid collective; tillgänglighetsåtgärder; handbok; materialitet; översättning; hybrid forums; concerned groups; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur frågor kring tillgänglighet/handikapp för första gången aktualiserades och implementerades i planeringen och utformningen av den byggda miljön i Aten, nämligen processen i samband med beslut, planering och implementering av jätteprojektet Atens Metro. Studien tecknar framväxten av olika handikapporganisationer, som från att ha varit svaga aktörer successivt lyckades få gehör för sina krav inom stadens förvaltning, politiska organ, den grekiska riksdagen och inte minst inom de företag som byggde metrosystemet. LÄS MER

 2. 2. Thérèse Raquin d’Émile Zola : Répétitions lexicales, réseaux sémantiques et leurs traductions suédoises

  Författare :Eva M. Olsson Lönn; Gunnel Engwall; Mats Forsgren; Carla Cariboni Killander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Zola; Thérèse Raquin; lexical repetitions; semantic networks; style; isotopy; narratological structures; colour themes; antithesis; symmetry; translation; evaluation; equivalence; Zola; Thérèse Raquin; répétitions lexicales; réseaux sémantiques; style; isotopie; structures narratologiques; thèmes de couleur; antithèse; symétrie; traduction; évaluation; équivalence; Zola; Thérèse Raquin; lexikala upprepningar; semantiska nätverk; stil; isotopi; narratologiska strukturer; färgtematik; antites; symmetri; översättningsevaluering; ekvivalens; French; franska;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is Emile Zola’s novel Thérèse Raquin (1867). The principal aim is to examine lexical repetitions and their importance for semantic networks. The thesis studies the use of the noun cou and certain of its co-occurrences, as well as the use of colours and their derivatives. LÄS MER

 3. 3. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? : en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Författare :Cecilia Parsberg; Cecilia Lagerström; Göran Dahlberg; Stefan Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 4. 4. Mirror Nuclei - Isospin Symmetry Breaking in the Mass A=35 and A=51 Mirror Nuclei

  Författare :Jörgen Ekman; Kärnfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; high-spin states; shell-model calculations; fusion-evaporation reactions; Nuclear physics; Kärnfysik; Fysicumarkivet A:2004:Ekman; isospin symmetry; Mirror nuclei;

  Sammanfattning : High-spin states in the A=35 mirror nuclei 35Ar and 35Cl and A=51 mirror nuclei 51Fe and 51Mn were populated using fusion-evaporation reactions. The gamma rays were detected in the powerful Ge arrays Gammasphere and GASP, respectively, which operated in conjunction with ancillary detectors for evaporated particles. LÄS MER

 5. 5. Phenomenology in multi-scalar extensions of the Standard Model

  Författare :Astrid Ordell; Teoretisk partikelfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; BSM; 2HDMs; BSM; 2HDMs; Fysicumarkivet A:2020:Ordell;

  Sammanfattning : This thesis is composed of four papers, which all treat various extensions to the Standard Model (SM). The first two papers concern a particular supersymmetric, grand-unified theory (GUT), while in the latter two, we classify anomaly-free implementations of two-Higgs doublet models (2HDM) with a gauged abelian symmetry. Paper I. LÄS MER