Sökning: "images"

Visar resultat 1 - 5 av 1673 avhandlingar innehållade ordet images.

 1. 1. Laddade bilder : Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande

  Författare :Lisa Öhman Gullberg; Staffan Selander; Gunnar Åsen; Elise Seip-Tønnessen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :film; representation; gender; meaning-making; design; visual arts education; multimodality; social semiotic; didactic science; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to investigate how students engage with visual representations as a signifying practice in an educational context. This question is scrutinized through two young girls’ three video films and interviews with the producers. LÄS MER

 2. 2. Förtätade bilder : filmens närbilder i historisk och teoretisk belysning

  Författare :Jan Holmberg; Casper Tybjerg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Problembilder av barn : Representationer, föreställningar och strategier i BRIS stödtelefon 1996-98

  Författare :Inger Linblad; Lennart Nygren; Ingrid Höjer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; BRIS; Children’s Rights in Society; Children’s Helpline; problem images; micro-counselling; familiarity; micro-understanding; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : A number of countries including Sweden have developed children’s helplines as free and anonymous counseling services for children and youth. The aim of this study was to deepen knowledge about how the problems of children and youth are represented and constructed in Sweden’s BRIS (Children’s Rights in Society) Children’s Helpline, telephone support between the years 1996 and 1998. LÄS MER

 4. 4. Brukade bilder : Södra Skandinaviens hällristningar ur ett historiebruksperspektiv

  Författare :Per Nilsson; Mats Burström; Anders Carlsson; Anders Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rock art; South Scandinavian Bronze Age; Iron Age; Uses of the Past; Hällristningar; hällbilder; bronsålder; järnålder; historiebruk; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The timeframe of the south Scandinavian rock art tradition extends from c.1700/1600 to 300 /200 BC. The chronological boundaries of the rock art phenomenon thereby coincide roughly with the timeframe of the Nordic Bronze Age, and rock art figures have come to be understood and interpreted as a Bronze Age phenomenon. LÄS MER

 5. 5. Den rökande människan. : Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950- och 1990-tal

  Författare :Ulrika Torell; Roger Qvarsell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Smoking; Popular Culture; Sweden; 20th Century History; Risk; Health; Advertising; Tobaksrökning; Etnobotanik; Tobaksvanor; Sverige; 1950-2000; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the cultural representations of smoking in Swedish popular press, books of etiquette, advertisment, popular medicine publications, and the health education genre. The questions focus on how tobacco has been used to represent specific values, ideas and ideals in relation to social and cultural contexts, as well as to femininity, masculinity, social stratification, risk, and health. LÄS MER