Sökning: "Renography"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Renography.

 1. 1. Computational patient models for simulation of dynamic gamma-camera imaging : Application to renography and peptide receptor radionuclide therapy

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :Gustav Brolin; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nuclear medicine; Gamma camera; Renography; Radionuclide therapy; Internal dosimetry; Pharmacokinetics;

  Sammanfattning : Inom nuklearmedicinen utnyttjas radioaktiva läkemedel och strålningen som sänds ut från dessa för att diagnosticera och behandla ett flertal olika sjukdomar. Det radioaktiva läkemedlet ges ofta till patienten som en intravenös injektion, och läkemedlets egenskaper i kombination med patientens fysiologi och eventuella sjukdom avgör hur läkemedlet sedan fördelas, omsätts och utsöndras från kroppen. LÄS MER

 2. 2. Alternative Methods for Assessment of Split Renal Function

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Björkman; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Radiology; Split renal function; Live kidney donor; CT; Renography; Dynamic MRI; Renal volume; Respiratory triggering; Radiologisk forskning;

  Sammanfattning : Living kidney donation is a clinical situation with unique features in the sense that healthy individuals voluntarily expose themselves to certain risks and inconveniences. Therefore, eliminating as much of the associated discomfort as possible is crucial. LÄS MER

 3. 3. Clinical studies on cystinuria : With special reference to treatment with tiopronin

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Åke Lindell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Cystinuria is an inherited disorder of the renal tubular transport of cystine and the dibasic amino acids across cell membranes. Defective renal tubular reabsorption causes a greatly increased urinary excretion of thepoorly soluble cystine, which in turn results in the formation of renal stones. LÄS MER

 4. 4. On Renal Artery Stenosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Enheten för radiologi

  Författare :Hampus Eklöf; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiology; Renal artery obstruction; Comparative studies; Contrast media; adverse events; Revascularization; Radiologisk forskning; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning;

  Sammanfattning : Renal artery stenosis (RAS) is a potentially curable cause of hypertension and azotemia. Besides intra-arterial renal angiography there are several non-invasive techniques utilized to diagnose patients with suspicion of renal artery stenosis. LÄS MER