Sökning: "givare"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet givare.

 1. 1. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Detta är en avhandling från Umeå; Lund : Umeå University; Lund University

  Författare :Cecilia Parsberg; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 2. 2. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Detta är en avhandling från Umeå; Lund : Umeå University; Lund University

  Författare :Cecilia Parsberg; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; Fine arts; fri konst;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 3. 3. Transition delay in boundary-layer flows via reactive control

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Nicolò Fabbiane; KTH.; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; flow control; drag reduction; net energy saving; adaptive control; model-based control; optimal control; flat-plate boundary layer; laminar-to- turbulent transition; plasma actuator; direct numerical simulation; in-flight experiments; strömningsstyrning; friktionsreduktion; netto energibesparing; adaptiv styrning; modellbaserad styrning; optimal kontroll; gränsskikt öve en plan platta; laminärt till turbulent omslag; plasma aktuator; DNS; flyg prov; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : Transition delay in boundary-layer flows is achieved via reactive control of flow instabilities, i.e. Tollmien-Schlichting (TS) waves. Adaptive and model-based control techniques are investigated by means of direct numerical simulations (DNS) and experiments. LÄS MER

 4. 4. On Stabilization of Sensorless Synchronous Motor Drives and Traction Converters

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Magnus Jansson; Mälardalens högskola.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik; Elektronik;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar först och främst styrning av elmotordrifter, men vi tittar även på styrning av nätomriktare för stabil framdrivning av tåg.Två industriprojekt är rapporterade i avhandlingen, i form av delrapporterna ”Sensorless Control of Electrically Excited Synchronous Machines”, ABB Corporate Research och ”Stable and Passive Traction”, Bombardier Transportation. LÄS MER

 5. 5. Severe Hemodilution - Clinical and Experimental Studies

  Detta är en avhandling från Valéria Perez de Sá, Kastanjegatan 46, Lund, 22456, Sweden

  Författare :Valéria Perez de Sá; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; shivering; critical oxygen delivery; oxygen consumption; child; dextran; hypothermia; hemodilution; anemia; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård; lactates;

  Sammanfattning : In children, it is often desirable to minimize allogenic blood transfusion, and this thesis explores the physiology of an alternative method of managing perioperative blood loss: hemodilution with Ringer´s dextran. Methods Clinical studies: Arterial pressure, superior caval venous oxygen saturation (ScvO2) and blood lactate concentration (L) were studied during bone marrow harvesting (BMH) on 23 occasions in 19 children, 1-17 years of age, with healthy hearts and lungs. LÄS MER