Sökning: "givande"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet givande.

 1. 1. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? : en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Författare :Cecilia Parsberg; Cecilia Lagerström; Göran Dahlberg; Stefan Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 2. 2. Samarbete utan gemensamma mål : Att styra och stimulera innovation

  Författare :Stefan Görling; Mats Engwall; Marcus Lindahl; Maureen McKelvey; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; innovation; innovationssystem; trippel-helix; forskningssamarbeten; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In Sweden, three of the four largest institutional research funders have the explicit goal to not only support research but also to stimulate economic growth. How this should be done in practice, however, is more uncertain. Often used theories, e.g. LÄS MER

 3. 3. Care for the Caregiver : Internet intervention for informal caregivers in Lithuania

  Författare :Ieva Biliunaite; Gerhard Andersson; Evaldas Kazlauskas; Robbert Sanderman; Zarina Nahar Kabir; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informal caregivers; Cognitive behavioural therapy; Internet interventions; ICBT; Caregiver burden; Informella vårdgivare; Närståendebörda; Internetbaserad intervention; Kognitiv beteendeterapi; Internetbaserad kognitiv beteendeterapi; IKBT; E-hälsa;

  Sammanfattning : Informal caregivers are individuals who provide care for significant others in need of support due to frailty or illness. Being able to support a family member can be a very rewarding but at the same time a demanding task. LÄS MER

 4. 4. Integral equations and function extension techniques for numerical solution of PDEs

  Författare :Fredrik Fryklund; Anna-Karin Tornberg; Alex Barnett; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Today many phenomena from science and engineering can be simulated accurately thanks to computational methods. Still, many challenges remain, one of them being close interface interactions when simulating e.g. the dynamics of a substance concentration in multiphase flows at the micro level. LÄS MER

 5. 5. Cytochrome c biogenesis in Bacillus subtilis. Identification and analysis of ccdA

  Författare :Torbjörn Schiött; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; spore synthesis; haem C; cytochrome c synthesis; Bacillus subtilis; ccdA; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Cytochromes function in electron transfer reactions, e.g. in respiratory systems, and contain haem as a prosthetic group. Cytochromes of the c-type differ from other cytochromes in that haem is covalently attached, via thioether linkages, to two cysteine residues in a conserved sequence motif in the protein, Cys-Xaa-Yaa-Cys-His. LÄS MER