Sökning: "Sven-Eric Liedman"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Sven-Eric Liedman.

 1. 1. ”Ett emballage för inälvor och emotioner” : föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen

  Författare :Erika Alm; Sven-Eric Liedman; Lena Lennerhed; Göteborgs universitet Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Government Official Reports; 1960; 1970; body; sex; gender; intersex; transsexualism; abortion; sterilization; ratification of sex; individual rights; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; matter; materialization; SOU; 1960; 1970; kropp; kön; genus; intersex; transsexualism; abort; sterilisering; fastställande av könstillhörighet; individuella rättigheter; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; materia; materialisering; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the polyphonic body politics of modern society, as activated in three Swedish Government Official Reports from the 1960s and 1970s. The analysis takes as its point of departure the assumptions about embodiment and identity uncovered in these reports. LÄS MER

 2. 2. Kunskapssyner och kunskapens vyer : Om kunskapssamhällets effektiviseringar och universitetens själ, med exempel från Karlstads universitet

  Författare :Amela Dzin; Thomas Blom; Susan Marton; Sven-Eric Liedman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; academic knowledge; university; education; commodisation; network relations; career geography; knowledge society; globalization.; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the multi-faceted phenomenon of knowledge conceptions. The aim is to describe the meaning of “academic knowledge” in today’s knowledge society from the perspective of “education” (a term used here in relation to the ‘liberal arts’ tradition as used in the English language or in German ‘bildung’) and “commodisation”. LÄS MER

 3. 3. "Socialistprästen" : H.F. Spak (1876-1926)

  Författare :Hans Falk; Sven-Eric Liedman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The present thesis is based on the life and works of H.F. Spak, known as ”the socialist priest”. He started out as a conservative priest, became a Social Democrat and was forced to resign from the church in 1911. LÄS MER

 4. 4. Debattens vågor : Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt

  Författare :Anders Frenander; Sven-Eric Liedman; Lena Lennerhed; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; politiska ideologier; kulturdebatt; efterkrigstid; Sverige; intellektuella; ideologiskt klimat; efterskrigstid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den kapitalistiska skådespelaren : Aktör eller leverantör?

  Författare :Ulf Friberg; Cecilia Lagerström; Sven-Eric Liedman; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; actor s craft. the individual actor; theatre leadership and organisation; actor and capitalism; theatre and the new public management; post-dramatic theatre; theatre in change; informal power; artistic research;

  Sammanfattning : The dissertation revolves around an actor’s craft as a changing craft. Theatre workers– like many other professions in Sweden – have experienced major changes in thelabour market during a relatively short period of time. LÄS MER