Sökning: "social constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade orden social constructivism.

 1. 1. Prometheus at the wheel : Representations of road transport informatics

  Författare :Oskar Juhlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; engineering; representational practice; testing; technical demonstration; constructivism; road transport informatics; intelligent transportation systems; situated practice; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the challenge of developing information technology for road transport, a field often referred to as Road Transport Informatics. Oskar Juhlin studies in particular how engineers cope with the contingent and social aspects of the design process and of road use. LÄS MER

 2. 2. Större våld än nöden kräver? : Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995

  Författare :Ulf Dalquist; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; video; social problems; media effects; media effects research; social constructivism; moral panic; claims-making; censorship; Press and communication sciences; rhetorics; Media violence; film; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : This study is an attempt to analyze the social construction of media violence in the Swedish press debate 1980-1995. Altogether, 1029 articles from seven of Sweden's biggest daily and evening papers were qualitatively analyzed. Numerous claims refer to scientific 'proof' that media violence breeds personal aggression. LÄS MER

 3. 3. Reframing and Resolving Conflict : Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998

  Författare :Karin Aggestam; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; Palestine; Political and administrative sciences; PLO; Israel; negotiations; peace process; Middle East; resolving; reframing; resolution; transformation; diplomacy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The mutual recognition between Israel and the PLO in 1993 signalled a major shift in the Israeli-Palestinian conflict. This study examines, both theoretically and empirically, the basic question of how meaning of conflict may change and how conflict may be resolved. LÄS MER

 4. 4. Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In the spring of 1997 a group of parents of deaf and hearing-impaired children and representatives of a special school in the south of Sweden began to hold formally arranged meetings in order to start a “dialogue”. This particular form of collaboration became the focus of this study. LÄS MER

 5. 5. Making Corporate Social Responsibility an International Concern : Norm Construction in a Globalizing World

  Författare :Lisbeth Segerlund; Ulf Jonsson; Elisabeth Abiri; Jan Aart Scholte; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; corporate social responsibility; norms; constructivism; civil society; human rights; Economic history; Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Since the mid-1990s the issue of corporate social responsibility has become an interest of various actors in the international system and an important item on the international agenda. In spite of the absence of a common definition, the concept generally involves claims on transnational corporations to take responsibility for the promotion and protection of human and labour rights in countries where they operate or otherwise conduct business. LÄS MER