Sökning: "social constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 78 avhandlingar innehållade orden social constructivism.

 1. 1. Prometheus at the wheel : Representations of road transport informatics

  Författare :Oskar Juhlin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; engineering; representational practice; testing; technical demonstration; constructivism; road transport informatics; intelligent transportation systems; situated practice; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the challenge of developing information technology for road transport, a field often referred to as Road Transport Informatics. Oskar Juhlin studies in particular how engineers cope with the contingent and social aspects of the design process and of road use. LÄS MER

 2. 2. Större våld än nöden kräver? : Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995

  Författare :Ulf Dalquist; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; video; social problems; media effects; media effects research; social constructivism; moral panic; claims-making; censorship; Press and communication sciences; rhetorics; Media violence; film; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : This study is an attempt to analyze the social construction of media violence in the Swedish press debate 1980-1995. Altogether, 1029 articles from seven of Sweden's biggest daily and evening papers were qualitatively analyzed. Numerous claims refer to scientific 'proof' that media violence breeds personal aggression. LÄS MER

 3. 3. Reframing and Resolving Conflict : Israeli-Palestinian Negotiations 1988-1998

  Författare :Karin Aggestam; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conflict; Palestine; Political and administrative sciences; PLO; Israel; negotiations; peace process; Middle East; resolving; reframing; resolution; transformation; diplomacy; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : The mutual recognition between Israel and the PLO in 1993 signalled a major shift in the Israeli-Palestinian conflict. This study examines, both theoretically and empirically, the basic question of how meaning of conflict may change and how conflict may be resolved. LÄS MER

 4. 4. Att tala med, mot och förbi varandra : Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Författare :Filippa Säwe; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi; metapragmatic speech;

  Sammanfattning : In the spring of 1997 a group of parents of deaf and hearing-impaired children and representatives of a special school in the south of Sweden began to hold formally arranged meetings in order to start a “dialogue”. This particular form of collaboration became the focus of this study. LÄS MER

 5. 5. Förskolan : en arena för social språkmiljö och språkliga processer

  Författare :Martina Norling; Anette Sandberg; Stig Broström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social constructivism; bioecological theory; preschool staff; emergent literacy; social language environment; language learning processes; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : By focusing on preschool, as an arena for emergent literacy and language learning processes, this thesis put the lens on preschool staff´s approaches and strategies in the social language environment in Swedish preschools. Taking its point of departure in real preschool settings, the overall purpose of this thesis is to develop a greater understanding of this social language environment, with particular emphasis on the quality dimensions of strategies, such as the preschool staff´s sensitivity and approaches in the preschool environment. LÄS MER