Sökning: "social constructivism"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden social constructivism.

 1. 1. Prometheus at the wheel : Representations of road transport informatics

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Oskar Juhlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; engineering; representational practice; testing; technical demonstration; constructivism; road transport informatics; intelligent transportation systems; situated practice; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the challenge of developing information technology for road transport, a field often referred to as Road Transport Informatics. Oskar Juhlin studies in particular how engineers cope with the contingent and social aspects of the design process and of road use. LÄS MER

 2. 2. The Prospects of Security Cooperation: A Matter of Relative Gains or Recognition? India and nuclear weapons control

  Detta är en avhandling från Stockholm : University of Gothenburg

  Författare :Ulrika Möller; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International relations; constructivism; structural realism; relative gains; recognition; identity; India; CTBT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Större våld än nöden kräver? Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995

  Detta är en avhandling från Boréa Bokförlag

  Författare :Ulf Dalquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; video; social problems; media effects; media effects research; social constructivism; moral panic; claims-making; censorship; Press and communication sciences; rhetorics; Media violence; film; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studien är ett försök att analysera den sociala konstruktionen av "medievåld" i den svenska pressdebatten 1980-1995. Totalt analyserades 1029 artiklar ur sju av Sveriges största dags- och kvällstidningar. Många artiklar refererar till vetenskapliga "bevis" att våld i medierna föder faktisk aggression. LÄS MER

 4. 4. Gender discourses at work : export industry workers and construction workers in Chennai, Tamil Nadu, India

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Peace and Development Research, Göteborg University

  Författare :Gunilla Blomqvist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; gender discourses; development studies; feminist research; export industry; construction industry; working conditions; Tamil Nadu; India;

  Sammanfattning : The worldwide relocation and globalisation of low-value production to countries where labour intensive production is profitable, has led to new patterns of work and mobility, especially for women. In India and Tamil Nadu, the strategies of economic liberalisation and export promotion during the recent decades have created a large export sector of garments and leather industries, which has attracted many women. LÄS MER

 5. 5. Att tala med, mot och förbi varandra. Samtal mellan föräldrar och skolledning på en dövskola

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Filippa Säwe; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; metapragmatic speech; constructivism; meaning-producing processes; metaphor; climate of conversation; conversation strategies; rhetoric; deaf; school representatives; parents; dialogue; talk - as - interaction; vagueness; identity creation; categorization process.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom många olika fält hyllas dialogen. Det finns en stark och utbredd tro, främst i det västerländska samhället, att lyckas man bara upprätta en dialog kan man planera i samförstånd och lösa problem. LÄS MER