Sökning: "argumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 208 avhandlingar innehållade ordet argumentation.

 1. 1. Socioscientific argumentation Aspects of content and structure

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Nina Christenson; Shu-Nu Chang Rundgren; Niklas Gericke; Gabriel Bladh; Jim Ryder; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socioscientific argumentation; socioscientific issues; argumentation; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Socioscientific argumentation has shown to be a feasible educational framework for promoting citizenship and for cultivating scientific literacy. However, there are several aspects of this educational framework that have been shown to be problematic. LÄS MER

 2. 2. Anspråk och argumentation : En studie av användning och uttolkning av lag vid naturresurskonflikter i nordvästra Hälsingland, ca 1830-1870

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Eriksson-Trenter; Ronny Pettersson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; forest history; history of law; local history; enclosures; demarcations; property rights; resource conflicts; claims; interests; court verdict; argumentation; Hälsingland; Norrland; Sweden.; Ekonomisk historia; skogshistoria; rättshistoria; lokalhistoria; skiften; avvittringar; äganderätt; egendomsrelationer; resurskonflikter; anspråk; intressen; domstolsutslag; argumentation; Hälsingland; Norrland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with the use, interpretation and practice of law in a local community during a period of institutional, demographic and market change, c.1830-c.1870. The area studied is one of the forest regions of northern Sweden which experienced great changes during the 19th century. LÄS MER

 3. 3. Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning Innehåll, argumentation och modelläsare

  Detta är en avhandling från Växjö : Linneaus University Press

  Författare :Astrid Skoglund; Gunilla Byrman; Orla Vigsø; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; critical discourse analysis; smoking cessation; public health education; new rhetoric; argumentation; model reader; motivational interviewing; Svenska språket; kritisk diskursanalys; rökavvänjning; folkhälsoupplysning; nyretorik; argumentation; modelläsare; motiverande samtal; Svenska språket Nordiska språk; Swedish;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the content and communicative strategies in texts used in a project on tobacco policy delegated by the Swedish government to the National Institute of Public Health (“The National Tobacco Assignment 2008–2010”). The study uses communicative strategies as an umbrella term for the way the texts fulfil the political assignment through adaptation to suit different receivers in a discursive practice with set guidelines for communication between experts and users, and how these strategies are visible in the studied texts. LÄS MER

 4. 4. Att ta ställning Gymnasieelevers argumentation och beslutsfattande om sociovetenskapliga dilemman

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Martin Eriksson; Carl-Johan Rundgren; Malin Ideland; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; Socioscientific issues; SSI; Argumentation; Informal argumentation; Decision-making; Naturwissenschaftliche Unterricht; Naturvetenskaplig undervisning; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; SNI; Sociovetenskapliga dilemman; SSI; Argumentation; Beslutsfattande; Vargar; Dioxiner i fisk; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore students’ argumentation and decision-making relating to authentic socioscientific issues (SSI). The ability to make informed decisions about socio scientific issues has been recognized to be an important element in science education to achieve the goal of scientific literacy. LÄS MER

 5. 5. Traditions as Rhetorical Proof: Pauline Argumentation in 1 Corinthians

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anders Eriksson; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; New Testament; Bible; Bibelvetenskap; argumentation; inventio; rhetorical criticism; rhetoric; tradition; 1 Corinthians; Paul;

  Sammanfattning : Previous historical critical research has studied the pre-history of the traditions found in Paul's letters. This study investigates the rhetorical function of these confessions, acclamations and liturgical formulae in Paul's argumentation. LÄS MER