Sökning: "Teknik och social förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 211 avhandlingar innehållade orden Teknik och social förändring.

 1. 1. Kön och teknik i förändring : Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 1998

  Författare :Ann-Christin Nyberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; uppfinnande; patent; kön; genus; Sverige; Gender studies; Genus; Technology and social change; Teknik och social förändring; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arkitektur och social ingenjörskonst : Studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning

  Författare :Ulf Sandström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Architecture; Town Planning; Housing Research; Technocracy; Social Engineering; Technology Studies; Politics; Functionalism; Bibliographies; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Artefacts are by definition artificial objects: human creations whose form and function are the result of planned actions. It would appear reasonable to assert that our attitude towards artefacts reveals specific sides of our personality and social organization. LÄS MER

 3. 3. Letters & Bytes : Sociotechnical Studies of Distance Education

  Författare :Francis Lee; Ulf Mellström; Boel Berner; Adrian Mackenzie; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sociology of technology; distance education; education; history of education; correspondence education; Learning Objects; standardization; actor-network theory; associations; translation; dispositif; tekniksociologi; distansutbildning; utbildning; korrespondensundervisning; lärobjekt; standardisering; aktörsnätverks teori; översättning; associering; dispositif; Technology and social change; Teknik och social förändring; Sociology; Sociologi; History of technology; Teknikhistoria; Education; Pedagogik; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation studies the social aspects of technology in distance education trough the lens of history – in the form of correspondence education – and a possible future – in the form of a project of technical standardization, Learning Objects. The studied cases form a reflexive tool that allows the present of distance education to be seen in perspective. LÄS MER

 4. 4. Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram : Översättningar och gränsarbete på tre nivåer

  Författare :Merith Fröberg; Boel Berner; Johanna Esseveld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; curriculum change; gender; technology; technology education; technology programme; translations; upper secondary school; Genus; gränsarbete; gymnasieskola; läroplansförändring; teknik; teknikprogrammet; teknisk utbildning; översättningar; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Under 1990-talet uppmärksammade politiker och tekniskt näringsliv att antaletelever på teknisk gymnasieutbildning hade minskat kraftigt. Detta befarades kunna leda till brist på utbildade tekniker och ingenjörer och i förlängningen äventyra landets ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Testing Pills, Enacting Obesity : The work of localizing tools in a clinical trial

  Författare :Petra Jonvallen; Boel Berner; Claes-Fredrik Helgesson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Invisible work; contract research organisation; standardization; articulation work; production tasks; enactment; evidence based medicine; clinical trials; clinical research protocol; rationalizing tools; obesity; pharmaceutical production; clinical practice; medicalisation; Övervikt; klinisk prövning; Technology and social change; Teknik och social förändring; Genus och teknik;

  Sammanfattning : This study examines tools and practices involved in a large scale and multi-sited clinical trial of a potential drug against obesity. Two tools are in focus: a clinical research protocol and a computer control system. LÄS MER