Sökning: "Theoretical Physics"

Visar resultat 1 - 5 av 912 avhandlingar innehållade orden Theoretical Physics.

 1. 1. Aspects of the Duality between Supersymmetric Yang-Mills Theory and String Theory

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Daniel Bundzik; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Matematisk och allmän teoretisk fysik; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; gravitation; statistical physics; thermodynamics; Natural science; Naturvetenskap; Physics; Fysik; Mathematical and general theoretical physics; Star product; Leigh-Strassler deformation; R-matrix; Integrability; Spin-chains; Fractional D-branes; type IIB string theory; AdS CFT-correspondence; gauge gravity correspondence; kvantmekanik; klassisk mekanik; termodynamik; statistisk fysik; relativitet;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar tre frågor med anknytning till Ads/CFT-korrespondensen. I papper I presenteras lösningar som beskriver geometrin hos fraktionella D1-bran från Typ IIB strängteori. Kopplingskonstantens energiberoende beräknas på gaugeteorisidan. LÄS MER

 2. 2. Searches for Particle Dark Matter Dark stars, dark galaxies, dark halos and global supersymmetric fits

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Författare :Pat Scott; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dark matter; supersymmetry; gamma rays; dwarf galaxies; stellar evolution; cosmological perturbations; phase transitions; statistical techniques; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Astroparticle physics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Astropartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Cosmology; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Kosmologi; NATURAL SCIENCES Physics Elementary particle physics; NATURVETENSKAP Fysik Elementarpartikelfysik; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Computational physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Beräkningsfysik; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics Formation and development of stars; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Stjärnors bildning och utveckling; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics High energy astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik Högenergiastrofysik; teoretisk fysik; Theoretical Physics;

  Sammanfattning : The identity of dark matter is one of the key outstanding problems in both particle and astrophysics. In this thesis, I describe a number of complementary searches for particle dark matter. LÄS MER

 3. 3. Isospin Breaking in Kaon Decays to Pions

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Fredrik Borg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Elementary particle physics; termodynamik; statistisk fysik; gravitation; relativitet; kvantmekanik; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; Pseudo-scalar meson; Isospin Breaking; Chiral Perturbation Theory; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; quantum mechanics; relativity; statistical physics; Weak Interaction; Strong Interaction; kvantfältteori; High energy interactions; Kärnfysik; Nuclear physics; klassisk mekanik; quantum field theory; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi; Elementarpartikelfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Amplituden för fem olika processer av typen K -> 3 Pi och tre olika av K -> 2 Pi har beräknats i kiral störningsteori. Beräkningen har genomförts flera gånger med olika approximationer. Först används isospin-approximationen, men detta resulterar i diskrepanser mellan teori och experiment. LÄS MER

 4. 4. B-physics potential of the ATLAS experiment and performance of the ATLAS Transition Radiation Tracker

  Detta är en avhandling från Lund University, Div. EHEP, Box.118, 22100-Lund.Sweden

  Författare :Chafik Driouichi; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ATLAS; B-physics; LHC; Bc meson; Elementary particle physics; Transition Radiation Tracker; quantum field theory; Elementarpartikelfysik; kvantfältteori; Fysicumarkivet A:2004:Driouichi;

  Sammanfattning : The ATLAS experiment is one of the four experiments at the Large Hadron Collider (LHC), which is supposed to be operational in early 2007. Proton-proton collisions at an unprecedented center-of-mass energy of 14 TeV will probe new frontiers of the universe, hopefully providing a better understanding of the laws governing our universe. LÄS MER

 5. 5. Hadronization Effects in the Strong Interaction

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Physics, Lund University

  Författare :Patrik Edén; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; statistical physics; gravitation; relativity; Mathematical and general theoretical physics; classical mechanics; quantum mechanics; string fragmentation; baryon production; jets; QCD; hadronization; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; High energy interactions; cosmic rays; Kosmisk strålning; högenergi;

  Sammanfattning : Different hadronization effects in high energy interactions are investigated. The frame-work is the Lund model for the strong interaction. A model for baryon production in jet fragmentation is presented and extended to baryon remnant fragmentation in deep inelastic scattering and hadron--hadron collisions. LÄS MER