Sökning: "Technology and social change"

Visar resultat 1 - 5 av 730 avhandlingar innehållade orden Technology and social change.

 1. 1. Strategizing in construction: Exploring practices and paradoxes

  Författare :Martin Löwstedt; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; strategy-as-practice SAP ; organizational change; strategizing; practice; social identity; strategy; construction industry;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis was an identified lack of strategy-related research within the construction industry as well as a lack of comprehensive strategy management at the organizational level in construction. A growing number of researchers have highlighted the importance of strategy research in construction in regards to increase understanding of long-term development and change on the organizational levels of construction companies. LÄS MER

 2. 2. HOUSE MASTER SCHOOL: Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments

  Författare :Erika Johansson; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; transdisciplinary case study research; community action; Education for Sustainable Development ESD ; sustainability science; organizational learning; triple helix; training; educational systems design; construction; lifelong learning; integrated conservation; socio-ecological approach; systemic approach; sustainable development; craftsmanship training; crafts; career and workforce development; action research; education;

  Sammanfattning : Based on a participatory action research methodology and approach (AR), this dissertation explores the core theoretical problems and opportunities of education and learning for sustainable development (ESD) within the cross-disciplinary area of integrated and sustainable conservation of built environments. The main purpose has been to develop an epistemological framework for integrated lifelong learning, ethics and advanced research (R&D) and to provide a new sustainable education and career model for the field to be applied in the Dalecarlia region and on a national level within the Swedish construction industry at large; i. LÄS MER

 3. 3. Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram : Översättningar och gränsarbete på tre nivåer

  Författare :Merith Fröberg; Boel Berner; Johanna Esseveld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; curriculum change; gender; technology; technology education; technology programme; translations; upper secondary school; Genus; gränsarbete; gymnasieskola; läroplansförändring; teknik; teknikprogrammet; teknisk utbildning; översättningar; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Under 1990-talet uppmärksammade politiker och tekniskt näringsliv att antaletelever på teknisk gymnasieutbildning hade minskat kraftigt. Detta befarades kunna leda till brist på utbildade tekniker och ingenjörer och i förlängningen äventyra landets ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Framtidsbilder i offentligt utredande. : Teknik, utbildning och samhällsutveckling

  Författare :Ann-Marie Laginder; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Images of the Future; Public Image; Symbolic Image; Commissions of Inquiry; Upper Secondary School; Information Technology; Futures Studies; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Introduction of a bill to the Swedish parliament is often preceded by a commission of inquiry. The role played by government commissions on policymaking and their consensus-promoting function are the underlying motives for this dissertation on images of the future in commission reports. LÄS MER

 5. 5. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  Författare :Stefan Larsson; Lunds universitets institut för internetstudier; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Law and planning; sociology of law; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; implementation; Sweden.; Law and planning;

  Sammanfattning : This PhD thesis in Spatial Planning argues for the importance of understanding the approaches to knowledge and rationalities embedded in spatially relevant decision-making. It emphasises the significance of seeing law as an empirical object of study for planning and environmental management. LÄS MER