Sökning: "heteromerization"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet heteromerization.

  1. 1. Adenosine receptor/dopamine receptor interactions : Molecular and biochemical aspects

    Författare :Maria Torvinen; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Adenosine; adenosine deaminase; A; receptor; A2A receptor; cell line; coimmunoprecipitation; confocal microscopy; dopamine; D1 receptor; D2 receptor; D3 receptor; heteromerization; internalisation; radioligand binding;

    Sammanfattning : The dopamine receptors have been shown to be involved in a variety of higher brain functions, such as motor control, cognition and affective states. Agonist and antagonists of dopamine receptors are widely used to treat disorders such as Parkinson's disease and schizophrenia, respectively. LÄS MER