Sökning: "Nuclear physics"

Visar resultat 1 - 5 av 608 avhandlingar innehållade orden Nuclear physics.

 1. 1. Development of Techniques for 3D Imaging with Focused Ion Beams - Hydrogen Depth Profiling and Microtomography with Applications in Geology

  Detta är en avhandling från Division of Nuclear Physics Department of Physics Lund University Box 118 SE-221 00 Lund Sweden

  Författare :Marie Wegdén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Hydrogen analysis; Depth profiling; Ion beam analysis; Nuclear microprobe; Physics; Nuclear physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2007:Wegdén; Kärnfysik; Tomography; 3D Imaging;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom jonstråleanalysen används en partikelstråle, vanligtvis av protoner eller alfapartiklar, med hög energi för undersökning av prov. Då dessa partiklar skjuts in i provet sker kollisioner, reaktioner eller annan form av växelverkan med elektroner och kärnor i provets inre. LÄS MER

 2. 2. Chemical and Morphological Characterisation of Aerosol Particles in the Tropopause Region

  Detta är en avhandling från Nuclear Physics (Faculty of Technology)

  Författare :Hung Nguyen Ngoc; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; CARIBIC; Physics; Singel particle analysis TEM and EFTEM; Carbon and Sulphur; Light element analysis; Aerosol sampler; Chemical Characterisation; Aerosol in the Tropopause Region; Nuclear physics; Technological sciences; Fysik; Teknik; Kärnfysik; Fysicumarkivet A:000;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Små partiklar i form av vätska eller fast material mellan 0.001 till 100 µm i diameter, kan sväva i luften och kallas då aerosolpartiklar. De påverkar direkt på klimatet genom att reflektera solstrålar ut till rymden. Detta gör att vi får ett kallare klimat. LÄS MER

 3. 3. Development of Detector Systems for Internal and Fixed Target Heavy Ion Physics Experiments

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Pavel Golubev; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multi-detector system; VLSI electronics; ultra-thin detectors; heavy ion reactions; nuclear intensity interferometry; Kärnfysik; Nuclear physics; ultra-high vacuum compatibility; Fysicumarkivet A:2003:Golubev;

  Sammanfattning : This thesis deals with intermediate energy heavy ion reactions with the particular aim to study the nuclear matter equation of state which defines the relation between statistical parameters of a fermionic system. The development of equipment for two experiments, CA47 at The Svedberg Laboratory in Uppsala, Sweden and R16 at Kernfysisch Versneller Instituut (KVI), Groningen, The Netherlands, are described. LÄS MER

 4. 4. Hygroscopic Properties of Atmospheric Aerosol Particles in Various Environments

  Detta är en avhandling från Division of Nuclear Physics, PO Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Jingchuan Zhou; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tandem differential mobility analyser TDMA ; internal and external mixture; closure study; GDF95; AOE-96; Fysik; Physics; Kärnfysik; Nuclear physics; ACE-2; CLAIRE98; differential mobility particle sizer DMPS ; atmospheric aerosol particles; hygroscopic growth; Fysicumarkivet A:2001:Zhou;

  Sammanfattning : Atmospheric aerosol particles affect our living environment in many ways. Their effects are influenced by the interaction between the aerosol particles and the ubiquitous water vapour. The number-size distribution is a primary important parameter for aerosol particles and can be measured using the differential mobility particle sizer (DMPS). LÄS MER

 5. 5. Experimental Studies of the Interaction of Atmospheric Aerosol Particles with Clouds and Fogs

  Detta är en avhandling från Div. of Nuclear Physics, Dept. of Physics, Lund Institute of Technology, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Göran Frank; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; unipolar charger; Physics; DMA; differential mobility analyser; DAA; droplet aerosol analyser; fog microstructure; cloud microstructure; fog droplet; cloud droplet; cloud; fysisk instrumentering; fog; Metrologi; physical instrumentation; Metrology; Kärnfysik; Nuclear physics; Fysik; Fysicumarkivet A:2001:Frank;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I atmosfären finns förutom olika gaser, såsom kväve, syre, vattenånga och en mängd gaser i låga koncentrationer, även partiklar. Dessa partiklar kallas aerosolpartiklar och de kan hålla sig svävande upp till flera veckor innan de deponeras till marken igen. LÄS MER