Sökning: "Jane Summerton"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Jane Summerton.

 1. 1. District heating comes to town : The social shaping of an energy system

  Författare :Jane Summerton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; district heating; municipal technology; energy system; pipeline; large t<:chnical system; actor network; multiorganization; grid; grid-based energy system; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis deals with the introduction of district heating in an "ordinary" Swedish town: Mjölby. The process was initiated in 1974 and the decision to build was taken in 1979. In the following years pipelines were laid down and the system was gradually built. In 1987, a permanent heat plant was ready to assume operation. LÄS MER

 2. 2. Att välja energisystem : Processer, aktörer och samverkan i Helsingborg och Gävle 1945–1983

  Författare :Henrik Bohlin; Jane Summerton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Systems; energy; municipalities; supply; competition; cooperation; CHP-plants; Sweden; Helsingborg; Gävle; Energiförsörjning; energipolitik; kommuner; Helsingborg; Gävle; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The Swedish municipalities have traditionally, as suppliers of gas, electricity and district heating to end-use consumers, been one of the key actors of national energy politics. Yet, although Swedish district heating systems typically are owned by the public, neither electricity nor heat production is always under public control. LÄS MER

 3. 3. Om miljöproblemen hänger på mig : Individer förhandlar sitt ansvar för miljön

  Författare :Emmy Dahl; Jane Summerton; Helen Peterson; Jonas Anshelm; Rolf Lidskog; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Individualized environmental responsibility; environmental discourse; environmental politics; feminist poststructuralism; focus groups; positioning; negotiating; gender; dass; gender discourse; subject position; troubled untroubled subject positions; Individualiserat miljöansvar; miljödiskurs; miljöpolitik; feministisk poststrukturalism; fokusgrupper; positionering; förhandling; genus; klass; genusdiskurser; subjektspositioner; problematiska oproblematiska subjektspositioner;

  Sammanfattning : När den svenska klimatdebatten intensifierades under 2000-talets första decennium tilldelades allmänheten en särskild roll. I den mediala och politiska debatten verkade lösningen på miljöproblemen intimt förknippad med individers livsstilar. LÄS MER

 4. 4. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 5. 5. From Shrieks to Technical Reports : technology, disability and political processes in building Athens metro

  Författare :Vasilis Galis; Jane Summerton; Jonas Anshelm; Ingunn Moser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; co-production; transport disability; symmetry; hybrid collective; accessibility provisions; handbooks; materiality; translation; social model of disability; hybrid forums; concerned groups; configuration of the built environment; samproduktion; transport handikapp; symmetri; hybrid collective; tillgänglighetsåtgärder; handbok; materialitet; översättning; hybrid forums; concerned groups; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur frågor kring tillgänglighet/handikapp för första gången aktualiserades och implementerades i planeringen och utformningen av den byggda miljön i Aten, nämligen processen i samband med beslut, planering och implementering av jätteprojektet Atens Metro. Studien tecknar framväxten av olika handikapporganisationer, som från att ha varit svaga aktörer successivt lyckades få gehör för sina krav inom stadens förvaltning, politiska organ, den grekiska riksdagen och inte minst inom de företag som byggde metrosystemet. LÄS MER