Sökning: "Cecilia Lagerström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Cecilia Lagerström.

 1. 1. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? : en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Författare :Cecilia Parsberg; Cecilia Lagerström; Göran Dahlberg; Stefan Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 2. 2. Former för liv och teater : Institutet för scenkonst och tyst kunnande

  Författare :Cecilia Lagerström; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Institutet för scenkonst; Skådespelarkonst; 1900-talet; Teaterutbildning;

  Sammanfattning : Innehåller längre avsnitt om Ingemar Lindh, Etienne Decroux och Jerzy Grotowski.... LÄS MER

 3. 3. Den kapitalistiska skådespelaren : Aktör eller leverantör?

  Författare :Ulf Friberg; Cecilia Lagerström; Sven-Eric Liedman; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; actor s craft. the individual actor; theatre leadership and organisation; actor and capitalism; theatre and the new public management; post-dramatic theatre; theatre in change; informal power; artistic research;

  Sammanfattning : The dissertation revolves around an actor’s craft as a changing craft. Theatre workers– like many other professions in Sweden – have experienced major changes in thelabour market during a relatively short period of time. LÄS MER