Sökning: "Hannah Arendt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Hannah Arendt.

 1. 1. Speaking Other Times : Hannah Arendt and the Temporality of Politics

  Författare :Frida Buhre; Ann Öhrberg; Patrik Mehrens; Peg Birmingham; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Rhetorical Theory; Hannah Arendt; Temporality; Political Imaginaries; Continental Philosophy; Rhetoric; Retorik; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : Political rhetoric frequently utilizes imaginaries of time. Ideas of an eternally sanctioned principle, a historical tradition, a future to come, or a radical change in the present are all part of the temporal toolkit of political rhetoric. LÄS MER

 2. 2. Kaj Anderssons Morgonbris : kvinnopress, trettiotal och längtan efter fri tid

  Författare :Eva Ekstrand; Inga-Britt Lindblad; Kristina Lundgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; modernity; storytelling; housewife holiday; free time; Arendt; active journalism; social democracy; organisational press; photography; anti fascism; consumer campaign; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; modernitet; aktiv journalistik; socialdemokrati; organisationspress; fotografi; anti-fascism; konsumentkampanj; husmorssemester; fri tid; Hannah Arendt;

  Sammanfattning : In the 1930s the Swedish homes were modernized through a series of social reforms. As a result of this, time was expected to be released from the housewife’s daily domestic duties and the question was what to do with this time. In this dissertation the concept of time is used in the sense of free time as time for free thinking. LÄS MER

 3. 3. Politics and Truth : Heidegger, Arendt and the Modern Political Lie

  Författare :Anna-Karin Selberg; Sven-Olov Wallenstein; Cecilia Sjöholm; Peg Birmingham; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Post-truth; alternative facts; modern political lie; totalitarianism; Heidegger; Arendt; truth; politics; image-making; myth; art; facts; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : In 2016, the Oxford Dictionary named “post-truth” the word of the year. In the ongoing debate about post-truth it is generally assumed that facts and truth have ceased to be relevant to politics. LÄS MER

 4. 4. Human Rights Learning : The Significance of Narratives, Relationality and Uniqueness

  Författare :Rebecca Adami; Sharon Todd; Agnieszka Bron; David T. Hansen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; human rights; narratives; relationality; uniqueness; Hannah Arendt; Adriana Cavarero; Sharon Todd; Educational Science; pedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : Whereas educational policy is mainly concerned with the content of Human Rights Education (HRE), philosophers of education have widely explored the subject and her social condition in terms of social justice education. This thesis draws on philosophers of education in exploring the subject rather than the content of HRE, focusing the study on ontological rather than epistemological aspects of learning. LÄS MER

 5. 5. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? : en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Författare :Cecilia Parsberg; Cecilia Lagerström; Göran Dahlberg; Stefan Jonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; Fine arts;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER