Sökning: "Kärnfysik"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade ordet Kärnfysik.

 1. 1. Low and High Energy Ion Beams in Nanotechnology

  Detta är en avhandling från Avd. för Kärnfysik, LTH, Box 118, 221 00 Lund

  Författare :Thomas Winzell; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ion implantation; magnetic materials; ERDA; nanometer structures; Nuclear physics; MeV Ions; lithography; Kärnfysik; Fysicumarkivet A:2000:Winzell;

  Sammanfattning : In this thesis, two ways of fabrication of nanometer-sized semiconductor features are presented. Low Energy Ion Implantation (LEII) has been used to create shallow (sub-50 nm) and laterally small (5 m m – 200 nm) features by 10 keV As+ doping of B background doped Si. LÄS MER

 2. 2. Studies of Tropospheric and Stratospheric Aerosol using Ion Beam Analysis

  Detta är en avhandling från Div. of Nuclear Physics, Dept. of Physics, Lund Institute of Technology, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Giorgos Papaspiropoulos; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atmosphere; Aerosols; troposphere; stratosphere; ion beam analysis; PIXE; impactors; particulate sulphur; chemical speciation; elemental analysis; thermography; Physics; Nuclear physics; Fysik; Metrology; Kärnfysik; physical instrumentation; Metrologi; fysisk instrumentering; Fysicumarkivet A:2001:Papaspiropoulos;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Aerosolpartiklar i atmosfären har på senare år fått allt större betydelse i debatten om det globala klimatet och dess förändringar. Medan ökningen av växthusgaser bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar, är teorierna de motsatta vad gäller aerosolpartiklarna. LÄS MER

 3. 3. 14C Produced by Nuclear Power Reactors - Generation and Characterization of Gaseous, Liquid and Solid Waste

  Detta är en avhandling från Division of Nuclear Physics Department of Physics Lund University Box 118 SE-221 00 Lund Sweden

  Författare :Åsa Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; waste disposal; spent ion-exchange resins; mass balance assessment; Nuclear physics; environmental impact; Fysicumarkivet A:2007:Magnusson; nuclear power plant; Kärnfysik; Carbon-14;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kärnkraftverk släpper under drift ut små mängder av många olika radioaktiva ämnen. De flesta av dessa ämnen når aldrig människan. Detta beror vanligen på att de hunnit sönderfalla på vägen eller att det saknas upptagsvägar vilket betyder att de är otillgängliga för människan. LÄS MER

 4. 4. Effective Charges Near 56Ni and Production of Anti-Nuclei Studied with Heavy-Ion Reactions

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Rickard du Rietz; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; RDDS; Nuclear physics; Kärnfysik; PHENIX; RHIC; mirror nuclei; shell-model calculations; fusion-evaporation reactions; effective charges; anti-deuteron; Heavy-ion reactions; Fysicumarkivet A:000;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling diskuteras olika aspekter av kärnreaktioner inducerade med tunga atomkärnor. En beskrivning av de experiment, detektorer och metoder som har använts återfinns tillsammans med en utförlig redogörelse av analysarbetet. LÄS MER

 5. 5. Mirror Nuclei - Isospin Symmetry Breaking in the Mass A=35 and A=51 Mirror Nuclei

  Detta är en avhandling från Jörgen Ekman, Department of Physics, Box 118, SE-22100 Lund, Sweden

  Författare :Jörgen Ekman; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; high-spin states; shell-model calculations; fusion-evaporation reactions; Nuclear physics; Kärnfysik; Fysicumarkivet A:2004:Ekman; isospin symmetry; Mirror nuclei;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Atomkärnan består av protoner och neutroner, gemensamt kallade nukleoner, vilka hålls samman via den starka kärnkraften. Denna är emellertid inte den enda aktiva kraften i atomkärnan, utan även Coulomb växelverkan mellan de positivt elektriskt laddade protonerna är närvarande. LÄS MER